Časopis

Novela nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

0

pexels-pok-rie-4741906.jpg
zdroj: pexels

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Novela nařízení vlády č. 401/2015 Sb. reaguje na výtky Evropské komise uplatněné v rámci řízení EU Pilot 8837/16/ENVI ve věci provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) v právních předpisech České republiky, ze dne 2. srpna 2016. Evropská komise vytýká České republice zejména nedostatečnou transpozici článku č. 46 odst. 4 směrnice, který se týká vypouštění odpadních vod ze zařízení čištění plynů při spalování odpadů a spoluspalování odpadů, a článku č. 68 směrnice týkajícího se výroby oxidu titaničitého.

Česká republika ve své odpovědi adresované Evropské komisi již v roce 2016 přislíbila zjednání nápravy vytýkaných nedostatků v transpozici příslušných článků směrnice formou novelizace nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Termín připomínek: 6. 5. 2021 – 27. 5. 2021

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat