3/2022

Nové nároky na pasivní domy – čeho se týkají a jak je splnit?

| zdroj: TZ Saint-Gobain0

DSC03742.jpg
zdroj: Saint-Gobain

Energeticky úsporné stavby jsou ve světě současného stavebnictví novým standardem. V souvislosti s ochranou klimatu totiž legislativa tlačí povolené limity spotřeby energií stále níž a od 1. ledna 2022 tak budou platit nová, přísnější pravidla. Splnit je bude muset každý, kdo po tomto datu požádá o stavební povolení. Dramatického navýšení investic se ale nemusíte děsit – záležet bude pouze víc než kdy předtím na kvalitním návrhu budovy. Téma pasivních domů vám přiblíží odborníci z jednotlivých divizí skupiny Saint-Gobain, lídra na trhu se stavebními materiály.

Každá nová stavba musí splňovat požadavky na nízkoenergetický dům. Pokud jsou splněny přísnější požadavky, jedná se o pasivní dům. Tyto domy mají nízkou spotřebu energie na celkový provoz, tzn. vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vody. Pasivní tepelné zisky, které jsou pro pasivní domy stěžejní, využívají všechny budovy, některé méně, jiné více. Určující je zde měrná potřeba tepla na vytápění – zatímco u nízkoenergetických staveb je limit 50 kWh/m2/rok, pasivní dům nesmí na vytápění spotřebovat více než 15 kWh/m2 ročně.

A co jsou to ty zmíněné pasivní tepelné zisky? „Jsou to jednak vnější zisky, tedy zisky ze slunečního záření procházejícího okny, a dále zisky vnitřní, tedy teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. V zimním období teplo vždy uniká z interiéru do exteriéru, ale díky velmi kvalitní izolaci neutíká tolik. Tepelná izolace přispívá k zajištění tepelného komfortu a příjemné teploty v místnostech,“ odpovídá Michal Široký z Building Glass, Saint Gobain. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

Změny v legislativě – co vše se mění od roku 2022?

Od 1. 1. 2022 se požadavky mění, anebo spíše zpřísňují. Budou totiž kladeny větší nároky jak na tepelně izolační parametry konstrukcí, tak na obnovitelné zdroje energie. „Sluníčko je k dosažení nízké energetické náročnosti nejlevnějším zdrojem – nikdy nám nepošle fakturu. Promyšlený návrh oken z pohledu jejich velikosti, orientace, technických vlastností a členitosti může ušetřit i 30 % spotřeby energie na vytápění. Okna jako zdroj energie tak vnímám jako klíčový prvek k dosažení nízké energetické náročnosti a splnění nových požadavků s minimalizovanými investičními vícenáklady,“ komentuje změny v legislativě Michal Čejka z Centra pasivního domu. „Alternativním řešením je kvalitnější obálka budovy, využití účinnějších technologií či instalace obnovitelných zdrojů,“ dodává.

Důležité je vytěžit maximum z úplných základů

Princip pasivních domů tkví v základech, zejména pak v práci s přirozeným světlem a teplem. Je tedy logické, že zásadním požadavkem je vhodné situování stavby vzhledem ke slunečním paprskům. Solární zisky a funkční stínění jsou pro tyto domy nezbytné. „Intenzita slunečního záření závisí na ročním období a denní době. Tomu je třeba přizpůsobit návrh energeticky úsporného domu – v letních měsících je důležité solární energii do interiéru nepustit, aby nedocházelo k jeho přehřívání. V zimě je naopak vhodné sluneční paprsky využívat jako pasivní solární zisk,“ vysvětluje Tomáš Truxa, technický poradce společnosti ISOVER.

„Ideální pozemek by měl být tedy dostatečně prosluněný, mírně svažitý a orientovaný jižním nebo jihozápadním směrem,“ dodává odborník. V létě je ovšem třeba dbát na stínění, zejména pak v podvečerních hodinách je třeba odstínit nízké zapadající slunce na západní straně. Pro účely stínění lze využívat přesahy střech, markýzy, vnější okenní žaluzie nebo třeba
i zeleň.

Okna jsou alfou a omegou

U pasivního domu musí být měrná potřeba tepla na vytápění za rok menší než 15 kWh/m2. Aby tomu tak bylo, je optimální kompenzovat energetické ztráty domu bezplatnými tepelnými zisky ze slunce. Právě v tom spočívá největší potenciál oken. Pokud by se nepovedlo tepelné zisky využít efektivně, musel by potřebnou energii zajistit jiný zdroj. Čím více se tedy využije energetických zisků ze slunce, tím méně je potřeba investovat do dražších stavebních úprav a technických opatření. Rozhodující je u oken velikost, rozmístění a opět – orientace vůči světovým stranám.

Je zřejmé, že orientace budovy má zásadní vliv na energetickou bilanci. Zároveň platí, že každý z nás chce mít doma dostatek světla. Teplo a světlo jsou dvě strany stejné mince, takže volba správného skla je velmi důležitá,“ uvádí Michal Široký z Building Glass. Pro pasivní rodinné domy jsou ideální taková skla, která do interiéru propouštějí maximum světla a tepla. S tímto zasklením budou okna během chladného období sama zadarmo přitápět. Jediná potíž nastává v létě, kdy je naopak potřeba teplo od slunce eliminovat. Vhodným řešením je tedy stínění pomocí venkovních žaluzií, screenových rolet nebo konstrukčních úprav v podobě přesahu střechy či slunolamu.

Pokud ovšem není možné doplňkové stínění použít, je možností jiný typ skla, a to s protisluneční ochranou,“ nabízí alternativu Michal Široký. To totiž dovnitř popustí dostatek světla, ale teplo vám do domu nepustí. „Protisluneční skla se používají především u výškových budov, kde nelze využít venkovní stínění kvůli větru. U rodinných domů také najdou opodstatnění, pokud nelze použít vnější ochranu. Jejich užití ale snižuje potřebné solární zisky,“ upozorňuje odborník. Jinými slovy, protisluneční sklo může být výhodou v létě, ovšem po zbytek roku je potřeba solární zisky nahradit jiným zdrojem.

Kvalitní zateplení udrží teplo v domě

Jedním ze základních principů nízkoenergetických a pasivních domů je snaha co nejvíce snížit tepelné ztráty v zimním období. Teplo uniká všemi konstrukcemi, které oddělují vnitřní prostředí rodinného domu od exteriéru, tedy skrz obvodové stěny, střechu, podlahy na terénu i výplně okenních a dveřních otvorů. Kvalita použitých materiálů a produktů v těchto konstrukcích, zejména pak jejich tepelná vodivost a celková tloušťka, pak určují celkové tepelné ztráty objektu. Konstrukce je tak nutné tepelně izolovat.

V dnešní době je nejrozšířenějším typem vnější zateplení. Mezi jeho výhody patří ochrana nosné konstrukce před změnami teplot, větší akumulace tepla v konstrukcích, lepší propustnost vodních par a minimální riziko vzniku kondenzace,“ uvádí Tomáš Truxa, technický poradce divize ISOVER. Dalším plusem je, že nedochází ke zmenšení půdorysné plochy místností. „Vnitřní zateplení najde své uplatnění u historických objektů, kde nelze zasahovat do vzhledu fasády,“ dodává Tomáš Truxa a varuje, že u tohoto typu zateplení hrozí zvýšené riziko výskytu kondenzace. Problematický detail u vnitřního zateplení je v místech napojení stropů a příček na obvodové konstrukce, kde vznikají výrazné tepelné mosty.

Na trhu existuje velké množství tepelných izolantů. Mezi nejrozšířenější patří expandovaný polystyren v bílém nebo šedém provedení. „Polystyren je lehký a cenově dostupný. Šedá varianta obsahuje příměsi grafitu, díky čemu dosahuje skvělých tepelně izolačních vlastností. Dalším často používaným materiálem je minerální vlna, čedičová nebo skelná,“ jmenuje odborník z ISOVERu. Produkty z minerální vlny mají skvělé tepelně izolační, akustické a požární vlastnosti.

Při cenovém porovnání vychází v případě zateplení fasády levněji tepelná izolace z polystyrenu, naopak pokud zateplujeme šikmou střechu, je levnější variantou minerální izolace ze skelných vláken. V poslední době se na trhu objevily tepelné izolanty sendvičového typu, které kombinují výhody obou materiálů, například bílého a šedého polystyrenu nebo polystyrenu a minerální vlny. V současnosti dosahují tepelné izolace u pasivních domů tloušťky 200-300 mm u obvodových stěn, 300-400 mm u střešních konstrukcí a 200 mm u podlah.

Až 40 % tepelných ztrát se děje prostupem tepla výplněmi stavebních otvorů, především okny. Z hlediska tepelně izolačních vlastností jsou nejslabším článkem oken rámy. Z tohoto důvodu je důležité nejenom vybírat správné materiály, ale také dát důraz na detaily napojení a montážní postup.

Pasivní domy nejsou v oblasti zateplovacích systémů vybíravé

Aby zateplení bylo skutečně funkční, řeší se vždy v rámci celkového zateplovacího systému – tedy certifikovaného systému s pevně danou skladbou, jejíž jednotlivé prvky na sebe navazují svými vlastnostmi. Toto řešení je dáno i legislativně, aby se předešlo problémům, třeba odlepujícímu se izolantu. Byť účelům nízkoenergetických a pasivných domů vyhovuje téměř jakýkoliv zateplovací systém, rozhodně je vhodné znát možnosti.

„Nabízíme řešení s důrazem na komfort, optimální prodyšnost či třeba systémy s vysokou mechanickou odolností. Novinkou je systém se skleněným povrchem, kde je obklad tvořen tepelně izolačním tvrzeným bezpečnostním sklem. Řešení ovšem máme i pro ty, kteří k zateplení přistupují více ekonomicky a požadují výhodný poměr kvalita/cena,“ uvádí Miroslav Trojan, marketingový manažer divize Weber, příklady různých typů zateplovacích systémů.

Systémem je ovšem možné vybavit jak zděné domy, tak dřevostavby, které splňují nízkoenergetický nebo pasivní standard. „Zateplovací systém lze zvolit také s chytrou omítkou, která ochrání vaši fasádu před plísněmi,“ doplňuje Trojan. „Díky jedinečné technologii mají smáčivý povrch, k němuž kapky deště či rosy snadno přilnou a rychle odtékají. Zbylá vrstva vody je pak absorbovaná omítkou, z níž se ve velmi krátkém časovém úseku odpaří do ovzduší. Omítka tedy dokáže efektivně regulovat vlhkost na svém povrchu, po dešti rychleji proschne a vydrží déle krásná a zářivá,“ vysvětluje odborník z Weberu.

Pro absolutní pohodu se zaměřte i na akustiku

Životní úroveň ovšem nestojí pouze na spotřebě energií. Ta je v dnešní době důležitým měřítkem, ale zapomínat byste neměli ani na své vlastní pohodlí. V rámci interiéru se tedy zaměřte na řešení akustiky a darujte si tak tolik potřebné ticho a klid. Modré akustické sádrokartonové desky si s pasivními domy výborně rozumí.

„Díky vhodně zvolené skladbě sádrokartonové příčky brání hluku lépe než například stěna z cihel. Výborně brání přenosu hluku mezi jednotlivými místnostmi, mají skvělé protipožární vlastnosti a pro použití ve vlhkých prostorách je možné zvolit jejich impregnovanou variantu,“ vysvětluje Robert Hošek z Rigipsu, Saint-Gobain. Kromě toho jsou modré akustické desky Rigips obohaceny o technologii Activ‘Air®, která pohlcuje volné radikály, zejména látku zvanou formaldehyd. Díky těmto deskám si tedy doma užijete nejen ticho a klid, ale také čistý
a zdravý vzduch.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur