2/2023

Nová výzva podpoří vtláčení biometanu

| autor: redakce0

julia-koblitz-JJkwsqNv4d0-unsplash
zdroj: unsplash.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo aktivitu Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu. Jedná se o výzvu I. z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), která má podpořit rozvoj výroby biometanu a snížit závislost na dovážených fosilních palivech.

„Využití obnovitelných zdrojů podpoří snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a dále sníží energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech," uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu k vyhlášené výzvě, která je určena podnikům všech velikostí.

Podporované aktivity:

 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem* (například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnící stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie).
  *v režimu podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 v aktuálním znění (tuto podporu nelze udělit v oblasti zemědělské prvovýroby)

Nepodporované aktivity: Výzkumné, vývojové a pilotní projekty.

Alokace: 1 mld. Kč

Výše podpory: 1 mil. Kč - 100 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 06. 09. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 13. 12. 2024

Míra podpory:

a) přímo související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu

 • 65 % - malý podnik,
 • 55 % - střední podnik,
 • 45 % - velký podnik.

b)nesouvisející přímo s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu

 • 50 % - malý podnik,
 • 40 % - střední podnik,
 • 30 % - velký podnik.

Cílová skupina:

 • malý podnik,
 • střední podnik,
 • velký podnik.

Způsobilé výdaje:

a) přímo související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu,

b) nesouvisející přímo s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu.
detailní seznam způsobilých výdajů je explicitně uveden v příloze č. 3 této výzvy

Klíčová specifika a omezení

Podporovány budou projekty, jež přispívají k naplňování energeticko-klimatických cílů souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2027.

Ke stažení:

Produktový list aktivity: Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I. OP TAK[pdf, 394 kB]

Dokumenty aktivity:

Text výzvy aktivity: Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I.[pdf, 367 kB]

Specifické přílohy:

Příloha 1 – Model hodnocení[pdf, 573 kB]

Příloha 2 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část[pdf, 532 kB]

Příloha 3 – Vymezení způsobilých výdajů[pdf, 465 kB]

Příloha 4 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
Čestné prohlášení partnera k RoPD,
Čestné prohlášení partnera – výzkumné organizace k RoPD
- bude zveřejněno po datu vyhlášení výzvy
(sledujte prosím průběžně stránky této výzvy)

Příloha 5 – Specifické podmínky Výzvy[docx, 35 kB]

Příloha 6 – Osnova Podnikatelského záměru[pdf, 512 kB]

Příloha 7 – Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu[docx, 508 kB]

Příloha 8 – Nepodporované kategorie CZ NACE[pdf, 377 kB]

Společné přílohy Výzvy

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP