2/2023

Nová výzva podpoří třídící linky na separaci odpadů. Připraveno je 250 milionů

| autor: redakce| zdroj: OPŽP0

8514184258_6f2434763a_c
zdroj: flickr.com

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR novou výzvu, která je určena subjektům nakládajícím s odpady, a je zacílena na třídící systémy pro separaci odpadů na celém území ČR.

Příjemci podpory:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Zájmová sdružení právnických osob

Povinné indikátory:

 • 401020 - Nově vybudovaná kapacita zařízení pro třídění, dotřiďování, úpravu a využití ostatních i nebezpečných odpadů (t/rok).
 • 401201 - RCO107 – Investice do zařízení pro tříděný sběr odpadu (euro).

60. výzva má na projekty vyhrazeno celkem 250 milionů korun. Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Výzva je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí je otevřen v období od 6. prosince 2023 do 29. února 2024.

Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Ke stažení:

Text výzvy – 60. výzva

Doporučení pro stanovení typu veřejné podpory – Specifický cíl 1.5

Analýza potenciálu produkce odpadů

Kumulativní rozpočet projektu

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP