1/2024

Nová strategie pro plasty: Nerecyklovatelné plasty zmizí

| autor: Martina Jandusová0

Nová strategie pro plasty: Nerecyklovatelné plasty zmizí

Evropané každý rok vyprodukují 25 milionů tun plastového odpadu, ovšem k recyklaci se dostane méně než 30 %. Strategie pro plasty, jak se píše v tiskové zprávě EK, změní způsob, "jakým se výrobky v EU navrhují, vyrábějí, používají a recyklují."

Cílem EK není ovšem jen ochrana životního prostředí, ale i položit základy nové ekonomice plastů, v rámci které budou respektovány požadavky na opětovné využití, opravy a recyklaci plastů a během které dojde k vyvíjení udržitelnějších materiálů.

Od tohoto přístupu si Evropská komise slibuje nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a vytváření pracovních příležitostí. Včera byl rovněž přijat rámec pro sledování, který sestává ze souboru deseti klíčových ukazatelů zaměřených na jednotlivé fáze cyklu. Ukazatele budou měřit k jakému pokroku EU i jednotlivé státy dospěly na cestě k přechodu na oběhové hospodářství.

Co strategie obsahuje?

V plastové strategii Komise navrhuje vytvořit nová pravidla pro obaly, která by měla podpořit recyklovatelnost obalů a snížit ekologickou zátěž. Je navrhováno pokračovat ve snižování množství plastového odpadu, především toho, který je použit jednorázově.

Součástí strategie je i návrh směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu. Ten by měl zajistit, aby se odpady z lodí a dalších zdrojů souvisejících z mořem dostávaly na pevninu a nezůstávaly v mořích.

100 milionů euro bylo vyčleněno na vývoj snadněji recyklovatelných plastových materiálů, lepších recyklačních procesů a nových způsobů odstraňování nebezpečných látek z recyklovaných materiálů.

V rámci plastové strategie bylo rovněž přijato sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářstvísdělení o provázanosti mezi chemickými látkami, výrobky a odpadyrámec pro sledování oběhového hospodářství a nová směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu.

Nezměníme-li způsob, jakým vyrábíme a používáme plasty, bude do roku 2050 v oceánech víc plastů než ryb. Musíme zamezit tomu, aby se plasty dostávaly do vody, potravin, a dokonce do našeho organismu. Jediným dlouhodobým řešením je snížit množství plastového odpadu jeho větší recyklací a opětovným využíváním. Tento problém musí řešit občané, průmysl i vlády společně.

Pomocí strategie EU pro plasty vytváříme rovněž nový obchodní model, který se bude více zaměřovat na oběh. Musíme investovat do inovativních nových technologií, které ochrání naše občany a životní prostředí a současně zachovají evropskému průmyslu jeho konkurenceschopnost,“ řekl včera Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj.

Naší strategií položíme základ nového oběhového hospodářství v oblasti plastů a podpoříme investice na cestě k němu. Omezí se nejenom množství odpadu na souši, v ovzduší a v mořích, ale zároveň se vytvoří nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a vysoce kvalitní pracovní místa.

Evropský průmysl má velkou příležitost stát se celosvětovým leadrem v oblasti nových technologií a materiálů. Spotřebitelé mají možnost vědomě si vybírat ve prospěch životního prostředí. Je to výhodné pro všechny,“ uvedl místopředseda Komise Jyrki Katainen.

Co bude dál?

Evropskému parlamentu a Radě bude předložena ke schválení nová směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, která byla včera navržena. Evropská komise během roku 2018 předloží návrh týkající se plastů na jedno použití. 

EK zahájí práci na revizi směrnice o obalech a obalových odpadech a připraví pokyny týkající se odděleného sběru a třídění odpadu. Ty budou vydány v roce 2019.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ