1/2024

Nová linka na zpracování těžebního odpadu odstraní ekologickou zátěž a zaměstná horníky

| autor: Tisková zpráva MPO0

Nová linka na zpracování těžebního odpadu odstraní ekologickou zátěž a zaměstná horníky

Ta bude zpracovávat těžební odpad uložený na odvalu Heřmanice, který patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. Na projektu spolupracuje státní podnik DIAMO a společnost Ostravská těžební, a. s.

Investice v celkovém objemu 250 milionů korun přinese i desítky nových pracovních míst. Státní podnik DIAMO přijme 10 nových zaměstnanců, na samotné lince bude pracovat zhruba 30 pracovníků, přičemž vhodnými kandidáty jsou zkušení zaměstnanci ze společnosti OKD.

Návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí. Celkem by mohlo vzniknout až 100 nových pracovních míst.

 "Díky společnému úsilí se podařilo najít efektivní řešení dlouholetého problému. Separační zařízení výrazně urychlí sanaci odvalu a zároveň zajistí, že problémová lokalita bude do budoucna zabezpečena před termickými jevy. Nová technologie může sloužit jako referenční zařízení pro zpracování a rekultivaci uhelných odvalů a obdobných úložišť v České republice i v Evropě," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Odval Heřmanice je jedním z nejstarších a zároveň nejrozsáhlejších míst, kde je uložena důlní hlušina z těžby černého uhlí na Ostravsku. Zaujímá plochu o velikosti 14 Václavských náměstí.

Hlavním rizikovým faktorem odvalu jsou termické procesy (hoření), které zde s různou intenzitou, viditelnou i na povrchu, probíhají už zhruba 20 let. Vznik požáru, jeho vývoj a směr šíření přitom téměř nelze predikovat.

 "Z několika desítek úložišť těžebního odpadu na Ostravsku vykazují tři odvaly zjevnou termickou aktivitu. Jedná se o odvaly Heřmanice, Ema a Hedvika. Zatímco na Emě a Hedvice termické jevy doznívají a nikoho neohrožují, heřmanický odval obtěžuje obyvatele Slezské Ostravy prachem a zápachem. Naším cílem je všechny negativní vlivy na zdraví obyvatel a životní prostředí postupně eliminovat," doplnil ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík.

Základním principem homogenizační linky je separace hlušiny procesem mokré úpravy, která definitivně eliminuje riziko hoření. Výstupem bude kamenivo a uhelná hmota, které mohou být dále komerčně využity ve stavebnictví a energetice, v případě kameniva také k modelování terénu v lokalitě odvalu.

"Naše zařízení představuje naprostou špičku ve své třídě a světovém měřítku. Vodní kalový okruh je uzavřený a maximálně šetrný k životnímu prostředí," informoval ředitel společnosti Ostravská těžební, a.s. Josef Gajda.

Heřmanická homogenizační linka je pilotním projektem společnosti, podobnou plánuje vybudovat také v Rumunsku a Bulharsku.

Zahájení provozu linky je v plánu v lednu 2017. Zpracování stanoveného množství hlušiny potrvá minimálně 10 let. Po ukončení sanace a rekultivace bude provedena územní studie, která určí vhodné možnosti využití lokality.

Další částí celodenního programu na Ostravsku byla návštěva společnosti Huisman Konstrukce, která ve Sviadnově u Frýdku-Místku vyrábí vrtné soupravy, námořní a pozemní jeřáby, zařízení pro pokládání potrubí v moři nebo zařízení pro zábavní průmysl.

Zde se ministr Jan Mládek a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák setkali s výkonným ředitelem Huismanu Frankem Keesem a prohlédli si v provozu výrobu částí největšího lodního jeřábu na světě s nosností 10 000 tun a výškou 153 metrů, součásti pokládkových systémů nebo horské dráhy.

Na testovací ploše měli možnost vidět unikátní ropnou vrtnou soupravu LOC 400, která umí provést vrt až do hloubky 6 000 metrů.

Za posledních pět let investoval Huisman ve Sviadnově přes 775 milionů korun. Firma vystavěla moderní vývojové a konstrukční centrum, montážní halu a několik výrobních a provozních budov, modernizovala výrobní prostory a procesy a rozšířila stávající skladovací a testovací plochy.

Do vlastního výzkumu a vývoje investovali ve Sviadnově za poslední tři roky 20 milionů korun. Výrobky českého Huismanu jdou z 99 % na export do celého světa.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA