2/2023

Nová EU výzva programu LIFE: Na zlepšení životního prostředí jde dalších 373 milionů eur

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Nová EU výzva programu LIFE: Na zlepšení životního prostředí jde dalších 373 milionů eur

Počet přihlášek podaných do české výzvy se oproti loňskému roku výrazně zvýšil. Letos v dubnu registrovalo Ministerstvo životního prostředí na tři desítky přihlášených projektů. Evropská komise vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE každý rok.

Zájemci z řad podnikatelských subjektů, veřejné správy, neziskových organizací i všech ostatních právnických subjektů mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty LIFE.

„Kvalitně zpracovaný projektový návrh předložený do právě vyhlášené evropské výzvy je nezbytným krokem k získání finančních prostředků z programu LIFE pomocí něhož EU financuje aktivity či inovace související se životním prostředím a klimatem.

Žádosti musí předkladatelé adresovat přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: „Pokud projekt uspěje, činí míra kofinancování projektů LIFE z EU 60-75 % způsobilých výdajů.

Zbývající výdaje musí být uhrazeny z jiných zdrojů příjemců. Evropská výzva trvá do začátku září letošního roku. Na hodnocení podaných projektů má Evropská komise zhruba osm měsíců, podpořené projekty tedy budou známy na jaře 2018. Nejčastější doba realizace projektu činí 3 až 6 let a rozpočet typického projektu dosahuje až 3 milionů eur.“

Další finanční podporu projektům nabízí i Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím národní výzvy. V letošním roce proto MŽP ze svého rozpočtu vyčlenilo celkem 53 milionů korun.

Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování projektů, jestliže uspějí v konkurenci EU projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace v případě podání projektu do evropské výzvy.

Nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt. Na pokrytí nákladů s přípravou projektu lze do 5. května získat až 190 000 Kč a po tomto datu až 150 000 Kč. Národní výzva je pro žadatele o národní spolufinancování otevřena do 22. června.

Kdo může žádat o finance z programu LIFE?

Program LIFE je otevřen všem právnickým osobám. Projekty mohou zájemci podávat samostatně nebo v partnerství s jinými subjekty. Žadatelem, tzv. koordinujícím příjemcem, může být jakákoli veřejná či soukromá právnická osoba zřízená v Evropské Unii.

Pro tzv. tradiční projekty jsou stanoveny projektová témata či politické priority, které vymezují oblast podpory. Důležité je, aby všechny projekty vykazovaly evropsky přidanou hodnotu, byly udržitelné a uplatnitelné v jiných regionech či zemích Evropské Unie.

Českým žadatelům poskytuje služby a konzultace při přípravě projektových návrhů Národní kontaktní místo, kterým je Ministerstvo životního prostředí.

Bližší informace o programu LIFE jsou dostupné zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP