1/2024

Nesouhlasíme s navýšením klimatického cíle o 55 %, říká SP ČR

| zdroj: SP ČR0

worker-4395772_640.jpg
zdroj: Pixabay

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí s navýšením evropského klimatického cíle 2030 o 55 % bez znalosti dopadů na Českou republiku, zajištění financování a předložení opatření pro ochranu průmyslu a zaměstnanosti.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je znepokojen, že se Česká republika přihlásila k navýšení klimatického cíle na 55 %, aniž by znala jeho dopady na Českou republiku. Dosavadní vyjádření vlády ČR byla k navýšení cíle odmítavá. Rámcová pozice ČR sama objektivně upozorňuje na mnohá rizika navýšení nejen na 55 %, ale i na 50 %.

V případě, že by takovýto cíl byl na úrovni Evropské unie politicky schválen, musí Česká republika toto rozhodnutí podmínit tím, že jednotlivé členské státy budou moci samy určit jak vlastní energetický mix, tak zejména individuální příspěvek k plnění cíle, který bude respektovat jejich možnosti. Od tohoto požadavku česká vláda nesmí před finálním rozhodnutím v žádném případě ustoupit.

Přihlásit se k navýšení cíle pro redukci skleníkových emisí by bylo nezodpovědné bez určení konkrétních požadavků, které zajistí, že navýšením cíle nebude český průmysl a jeho konkurenceschopnost poškozena, bez předložení konkrétních opatření pro ochranu odvětví ohrožených únikem uhlíku, bez garance technologické neutrality, respektování národních podmínek, možnosti volby vlastního energetického mixu a v neposlední řadě bez zajištění dostatku financování.

To vše musí být součástí jakéhokoliv rozhodnutí a podmínek české vlády. Náklady na splnění stávajících klimaticko-energetických cílů samo ministerstvo průmyslu a obchodu v minulosti odhadlo na nižší jednotky bilionů korun. Plnění vyšších cílů bude pro Českou republiku znamenat investice dalších stovek miliard až jednotek bilionů korun.

Ministerstvo průmyslu nyní pracuje na studii dopadů přísnějšího cíle pro rok 2030 na průmysl, která má ukázat reálné možnosti a podmínky jednotlivých sektorů a která zatím není hotová. Teprve z ní by vláda měla vycházet při vyjednávání o navýšení cíle a o zajištění konkrétních podmínek, které budou garantovat, že ambiciózní klimatické cíle nepoškodí jednotlivá odvětví českého průmyslu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA