1/2024

Nesouhlas se zákonem o povinném zálohování přetrvává

| autor: Martina Jandusova0

388533041_3280475b4d_c
zdroj: flickr.com

I po vypořádání připomínek požaduje 12 připomínkových míst, aby byla legislativa k povinnému zálohování stažena a přepracována.

Na konci loňského roku předložilo Ministerstvo životního prostředí do meziresortního připomínkového řízení novelu obalového zákona, která zavádí povinný zálohový systém pro vybrané jednorázové nápojové obaly. Podle Sdružení místních samospráv ČR se k novele sešlo celkem 726 připomínek na 570 stranách.

V závěru druhého dubnového týdne došlo k vypořádání připomínek. Zásadní rozpory nicméně přetrvávají i nadále. Podle sdružení vzneslo celkem 12 připomínkových míst (např. Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a další) požadavek na to, aby byl zákon stažen a kompletně přepracován.

Sdružení místních samospráv ČR uplatnilo celkem 27 připomínek a s vypořádáním souhlasilo pouze u 7 konkrétních z nich. Nadále trváme na našem celkovém nesouhlasu se samotným návrhem povinného zálohování PET láhví a nápojových plechovek a ani po debatě na ministerstvu nevidíme důvod z našeho nesouhlasného postoje ustupovat. Dlouhodobě upozorňujeme, že efektivnější a ekonomičtější by bylo více podpořit stávající systém třídění prostřednictvím barevných kontejnerů,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Sdružení uvedlo některé body, se kterými nesouhlasí. Nadále například trvá na změně rozdělení poměru výnosu z nevyplacených záloh, stanovení výše zálohy přímo v zákoně a nikoliv dle rozhodnutí soukromého operátora zálohovacího systému. Dále nesouhlasí se stanovováním povinností pro obchody pod 50 m2 prodejní plochy poskytovat údaje operátorovi (s nímž dle návrhu nemusí mít žádný smluvní vztah, neboť nejsou povinným subjektem pro místo výkupu zálohovaných obalů).

„Některá připomínková místa požádala s ohledem na strukturu členské základny a nedostatek času, 2 dny, na diskuzi o vypořádání připomínek o posunutí termínu podrobnější reakce z jejich strany o 14 dnů. Dle legislativních pravidel by pak mělo nastat další kolo vypořádání na vyšší úrovni,"doplňuje SMS ČR v tiskové zprávě.

V neposlední řadě sdružení upozorňuje, že novela zákona o obalech musí projít standardním legislativním procesem a o povinném zálohování tak zdaleka nemůže být rozhodnuto. Naráží tím na reportáž České televize, ve které výrok zazněl. Podle sdružení takové vyjádření "nabývá ještě podivnějších obrysů", a to i vzhledem k průběhu připomínkového řízení.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP