1/2021

Nepropásněte podzimní termín kurzu CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

| autor: CHEMELEONI s.r.o.0

Nepropásněte podzimní termín kurzu CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Neváhejte se přihlásit na kurz CHELEPO, kde se tyto a další potřebné informace dozvíte od zkušených lektorů z oboru, kteří tuto problematiku nejen přednáší, ale také se jí zabývají ve svém profesním oboru a mají mnoho zkušeností s aplikací právních předpisů do praxe.

1. DEN

 • Aktuality v legislativě (připravované kontrolní aktivity ECHA aj.)
 • Legislativa upravující oblast chemických látek a směsí ve vybraných zemích mimo EU (Brexit, China REACH, Korea REACH)
 • Správnost bezpečnostního listu dle nařízení REACH
 • Rozdíly v označování a klasifikaci nebezpečnosti chemických látek a směsí
 • Tvorba expozičních scénářů směsí
 • Klasifikace nebezpečnosti – žíravost a dráždivost pro kůži a oči

2. DEN

 • Biocidní přípravky, ošetřené předměty a nanomateriály
 • Oznamování chemických směsí dle přílohy VIII nařízení ES č. 1272/2008 (nařízení CLP)
 • Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
 • Diskuze

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková, Ing. Martina Dobšáková

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo