1/2021

Největším znečišťovatelem životního prostředí plasty nejsou obaly, ale doprava

| autor: František Vörös, konzultant0

car-tire-1031579_640.jpg
zdroj: pixabay

Dvě evropské Směrnice, schválené v letech 2018 a 2019, konkrétně O obalech a obalových aplikacích (CEP) a O omezení dopadů některých plastových výrobků na životní prostředí (SUP), vytýčily ambiciózní cíle pro snižování plastových odpadů z obalových aplikací. Obalové aplikace představují téměř 40 % podíl ze spotřebovaných plastů.

První odhady globální výroby a spotřeby plastů za rok 2020 naznačují, že pandemie ovlivnila světovou spotřebu plastů, když došlo k poklesu proti roku 2019 o 0,3 % na 367 mil. tun. Čína zvýšila svoji dominanci v podílu o 1 % na 32 %. Evropský podíl poklesl na 15 %, tj. na 55 mi. tun. Severní Amerika zaujala s podílem 19 % druhé místo.

Největší evropský výrobce a zpracovatel plastů – Německo zaznamenalo podle Bundesamt pokles ve výrobě primárních plastů na 17,9 mil. tun, proti 18,2 mil. tun v roce 2019 a 18,9 mil. tun v rekordním roce 2018. Výrazněji poklesly i tržby – na 23,1 miliard eur, oproti 27,3 miliard euro v roce 2018. Bylo vyvezeno 13 mil. tun plastů (pokles o 0,8 %) a dovezeno 9,2 mil. tun primárních plastů (pokles o 7,1 %).

Různá ekologická hnutí, jako např. v ČR Hnutí Duha v článku Ivo Kropáčka v časopise Odpadové fórum č. 11/2020 se prioritně zaměřují na negativní aspekty obalových aplikací z plastů, když v zvedeném článku tvrdí, že je nutné produkci plastů omezit a přenést na výrobce plnou zodpovědnost za jejich sběr a využití. Pro obce a domácnosti doporučují strategii Zero waste.

I přes radu protiplastových kampaní odhadují experti další růst výroby plastů do roku 2050 při důrazu na postupné omezování fosilní báze a vyšší využívání biomasy, odpadního CO2 a produktů z mechanických a chemických recyklací plastových odpadů.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo