Tag: DOPRAVA

markus-spiske-UhxkK9tTHKs-unsplash

Aktuality / 3. 6. 2024

MPO zahajuje veřejnou konzultaci k nové aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility

Národní akční plán pro čistou mobilitu přispívá rychlejším rozvojem využívání vozidel s alternativním pohonem ve všech druzích dopravy k naplňování unijních i národních cílů v oblasti dekarbonizace a využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce znát názor širší veřejnosti, proto nyní spustilo veřejnou konzultaci.

6009851516_d520a97097_c

Aktuality / Ovzduší / 26. 4. 2024

Nejčastějšími zdroji znečištění ovzduší jsou doprava, lokální topeniště a stavební činnost

Výsledky přinesly výzkumné projekty vědců a vědkyň z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výzkum Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna začal v roce 2021 a obnášel měření akreditovanými mobilními stanicemi i malými personálními senzory, které nosili při sobě žáci a žákyně dvanácti brněnských základních škol.

obi-pixel8propix-aZKJEvydrNM-unsplash

Aktuality / Ovzduší / 16. 4. 2024

Rada EU přijala nařízení Euro 7

Rada dne 11. 4. přijala nařízení Euro 7, což je poslední krok v rozhodovacím procesu. Toto nařízení se vztahuje na osobní automobily, dodávky a těžká nákladní vozidla a jeho cílem je snížit emise látek znečišťujících ovzduší z výfukových plynů a brzd a zároveň zavést přísnější požadavky na životnost.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP