1/2024

Návrh na povinné zálohování musíme odmítnout, hledáme ale levnější a vstřícnější řešení, říká SMO ČR

| zdroj: SMO ČR0

nick-fewings--2lJGRIY5P0-unsplash
zdroj: unsplash.com

Životní prostředí je jednou z priorit Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), potvrdili i delegáti loňského XIX. sněmu SMO ČR v Olomouci. Velice zásadně tedy Svaz vnímá vývoj odpadové legislativy, a to jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni Evropské unie.

„Naším společným cílem je podpora recyklace a minimalizace množství odpadu v životním prostředí. Zálohování PET lahví a plechovek může vést k vyšší míře sběru těchto obalů a jejich následnému recyklování,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl.

„Cílem je také snížení negativních dopadů na životní prostředí spojených s nevhodným nakládáním s obaly, které mohou končit v přírodě a způsobovat znečištění,“ pokračuje, „nicméně v podmínkách České republiky upozorňujeme na reálnou možnost narušení stávajícího funkčního a pro občana srozumitelného systému obecního odpadového hospodářství.“

Proto SMO ČR stále trvá na vyhodnocení záměru na povinné zálohování jako zásahu do celkového systému odpadového hospodářství a jeho dopadů (včetně finančních), přičemž je již nyní zřejmé, že zálohování nelze považovat ze nejekologičtější a nejekonomičtější řešení z obecného pohledu. Svaz také postrádá v návrhu zákona o zálohování transparentní a vymahatelná pravidla pro to, aby nedocházelo k obchodování se zálohovaným odpadem přes hranice. V neposlední řadě je nezbytné řešit problematiku stávajících investic do třídicích linek (viz požadavek udržitelnosti při dotačním financování) včetně nákladů do univerzální třídicích linek.

Lze zvažovat i dobrovolné zálohování, podpora multikomoditních sběrů a rozšíření sběru Door To Door podporovaných i dotacemi ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V zahraničí (např. Belgie, Rakousko) se ověřuje i možnost sběru a využívání tříděných odpadů s pomocí digitálních technologií (např. QR kódy).

V důsledku výše uvedeného a také v kontextu schváleného evropského Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby byla vypracována celková koncepce udržitelného odpadového hospodářství ve světle této evropské legislativy a nastavených společných cílů EU v odpadovém hospodářství s akcentem na ekonomickou a ekologickou udržitelnost pro ČR, municipality, soukromý i veřejný sektor a občany.

„A protože se i evropská legislativa v této oblasti posunula, doporučujeme časové rozvolnění přípravy zákona o zálohování z důvodu nutné implementace evropského nařízení a zapracování relevantních připomínek i od komunální sféry,“ dokončuje předseda Lukl.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag