1/2024

Na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví dá stát letos 180 milionů korun

| autor: TZ MPO0

Na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví dá stát letos 180 milionů korun
  • v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů je letos připraveno 180 mil. Kč
  • o podporu mohou žádat obceměsta a kraje ležící na území strukturálně postižených krajů a hospodářsky problémových regionů
  • minimální výše způsobilých nákladů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální výše podpory pak 50 mil. Kč
  • žádosti o podporu přijímá CzechInvest do 10. srpna 2018

Na obce a kraje čeká v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů 180 milionů korun na přeměnu a revitalizaci nevyužívaných areálů a objektů. Podmínkou je jejich využití pro podnikatelské a průmyslové účely. 

Žádosti o podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu přijímá agentura CzechInvest do 10. srpna 2018.

Tabulka Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

„Proces regenerace brownfieldů není krátkodobou záležitostí. Jedná se o komplexní a nesnadný problém. 

V některých zemích ho řeší masivními národními programy a celostátní podporou investic, v jiných zemích vytvářejí spíše vhodný právní rámec a regulační systém, říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

„Pozadu nezůstává ani Česká republika. Ministerstvo průmyslu a obchodu v loňském roce představilo program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který iniciovali starostové a hejtmani a který poběží až do roku 2023,“ dodává.

Příjemci dotace mohou být obce, města a kraje ležící na území strukturálně postižených krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského anebo hospodářsky problémové regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 Ministerstva pro místní rozvoj, jako je například Frýdlant, Česká Třebová či Přerov. 

V celém programu, který běží od července 2017, jsou až do roku 2023 vyčleněny 2 miliardy korun, které bude Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolňovat postupně. 

Letos poskytne 180 milionů korun. Míra dotace na konkrétní projekt se přitom odvíjí od velikosti sídla žadatele (viz infografika).

„Základní myšlenkou programu je nejen vyřešit situaci zanedbaných a mnohdy ekologicky znečištěných areálů a ploch, ale prostřednictvím jejich nového využití hospodářsky pozvednout postižené regiony. 

Revitalizací brownfieldů se zvyšuje konkurenceschopnost investičního prostředí těchto regionů,“ vysvětluje generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková.

Žádosti o podporu z programu bude meziresortní hodnotitelská komise posuzovat podle kritérií jako jsou rozloha podpořeného území, míra nezaměstnanosti v dané oblasti, finanční efektivita projektu, samotná výše požadované dotace a také umístění projektu, jeho dopravní dostupnost a podobně. 

Zohlední také vliv projektu na zlepšení životních podmínek obyvatel, plánovaný způsob budoucího využití, jeho udržitelnost a další faktory.

Přesné znění výzvy včetně kontaktu pro případné dotazy a formuláře žádosti najdete na www.czechinvest.org/brownfieldy nebo přímo na www.brownfieldy.cz

Informace žadatelům poskytnou také regionální kanceláře agentury CzechInvest sídlící v každém krajském městě České republiky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP