1/2024

Na energetické úspory ve firmách je připraveno pět miliard korun

| autor: redakce| zdroj: MPO0

Bulb_energy
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou dotační výzvu, která podpoří komplexní projekty na instalaci obnovitelných zdrojů energie, zelených střech nebo zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody. Na investiční projekt mohou malé, střední a velké podniky získat až zhruba 750 milionů korun.

„Energetické úspory jsou cestou, jak snižovat náklady na energie, zvyšovat naši energetickou bezpečnost a lépe chránit životní prostřední. Snižování spotřeby energií je navíc důležitou součástí modernizace celé české energetiky a také řízeného odchodu od uhlí. Pro konkurenceschopnost českých podniků je klíčové, aby efektivně zaváděly energeticky úsporná opatření. Proto jsme připravili výzvu z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na podporu projektů, které se na úspory energií zaměřují. Jde například o instalaci solárních panelů, technologií na vytápění nebo zařízení pro využívání dešťové vody,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V II. výzvě aktivity Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je pro firmy na opatření na úspory energií připraveno pět miliard korun. Podle rezortu si podniky navíc mohou vybrat z dalších výzev, které jsou průběžně vypisovány na energeticky úsporná opatření a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Stále je tak možné podávat žádosti do výzvy na výstavbu malých vodních elektráren nebo na udržitelné hospodaření s vodou. Připravuje se také výzva na podporu výstavby větrných elektráren.

O podporu na projekty úspor energie budou moci žádat malé, střední a velké podniky z celé České republiky kromě Prahy. Stejně jako u předchozí výzvy budou mít vybrané kraje o něco vyšší podporu podle jejich ekonomické výkonnosti. „Budeme podporovat projekty na modernizaci zařízení, optimalizaci výrobních procesů nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Cílem výzvy je podnikům pomoci zlepšit jejich energetickou efektivitu a podpořit udržitelné hospodaření, což znamená, že projekty musí být nejen technicky proveditelné, ale také ekonomicky výhodné,“ dodává vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Maximální výše dotace je zhruba 750 milionů korun (30 milionů EUR) na podnik a na investiční projekt. Celkové způsobilé výdaje (CZV) na projekt musí být minimálně ve výši 625 tisíc korun a maximálně dvě miliardy korun.

Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení, bude poskytována ve výši 50 procent ze způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrových řízení položku může činit 80 000 korun na jednu žádost o podporu.

Podporované aktivity:

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
 • Instalace integrovaného zařízení v místě, které vyrábí elektřinu, vytápí nebo zajišťuje chlazení z obnovitelných zdrojů energie (OZE).
 • Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby.
 • Investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství.
 • Využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.

Míra podpory:

 • 50–80 % - malý podnik,
 • 40–70 % - střední podnik,
 • 30–60 % - velký podnik.

* je závislá na realizovaných opatřeních (dle GBER), na výši úspory a na regionu, kde je projekt realizován (chudší regiony mají vyšší podporu).

Klíčová specifika a omezení:

 • V rámci výzvy nejsou podporovány modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE a investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv. Nejsou podporována zařízení v EU ETS apod.
 • Nejsou podporována opatření ke splnění legislativních požadavků včetně požadavků na BAT apod., resp. pouze náklady nad rámec těchto požadavků.
 • Ukončení fyzické realizace: 31. 10. 2026

Příjem žádostí bude probíhat od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+.

Ministerstvo připomíná, že zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.

Ke stažení:

Úspory energie II.pdfPDF (362 kB)

P1 - Model hodnocení.pdfPDF (536 kB)

P2 - Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část.pdfPDF (544 kB)

P3 - Vymezení způsobilých výdajů.pdfPDF (496 kB)

P5 - Nepodporované kategorie CZ NACE.pdfPDF (408 kB)

P6 - Report dat z energetického posudku.xlsxXLSX (184 kB)

P7 - Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu.docxDOCX (409 kB)

P8 - Výčet specifických podmínek programu.docxDOCX (186 kB)

P9 - Podporovaný druh biomasy a požadované úspory skleníkových plynů.pdfPDF (335 kB)

P10 - Faktory celkové primární energie a primární energie z neobnovitelných zdrojů.pdfPDF (204 kB)

P11 - Požadavky na fluorované skleníkové plyny.pdfPDF (153 kB)

P12 - Způsobilé výrobky.pdfPDF (148 kB)

Produktový list.pdfPDF (320 kB)

SPOLEČNÉ PŘÍLOHY

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP