1/2024

MŽP zvažuje, že zavede rozšířenou odpovědnost výrobců na výrobky, u kterých to EU nepožaduje

| autor: Martina Jandusova0

martin-geiger-UL7rV0xKV5E-unsplash
zdroj: unsplash.com

Zástupkyně ministerstva v rámci debaty o cirkulárním podnikání shrnula připravovanou legislativu v oblasti nakládání s odpady. Vyjádřila se i k zálohování nebo rozšířené odpovědnosti výrobců.

Gabriela Bulková, zástupkyně ředitele odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí, vystoupila v debatě Udržitelné a cirkulární podnikání: Aby se výrobky nestávaly odpadem, ale zdrojem a promluvila o české i evropské legislativě.

Z nařízení směrnice

V několika posledních letech došlo k revizi značného množství směrnic. Ministerstvo muselo implementovat právní předpisy, které změnily cíle pro recyklaci komunálních odpadů nebo významně omezují skládkování komunálních odpadů (max. 10 % v roce 2035).

Evropská komise v minulém roce připravila návrh nařízení o obalech, který byl představen 30. listopadu 2022. Návrh je aktuálně projednáván a oproti dosavadní směrnici přináší pro výrobce zcela nové povinnosti. „Komise směřuje k tomu, že všechny směrnice bude přetvářet do nařízení,“ uvádí Gabriela Bulková.

V loňském roce byl schválen zákon zakazující jednorázové plasty a omezující jejich negativní vliv na životní prostředí. Je nutné podotknout, že legislativa je důležitá především pro přímořské státy, které se s jednorázovými plasty potýkají více, než ty vnitrozemské. Nicméně Směrnice 2019/904 (EU) o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí se snaží na celou věci podívat z pohledu cirkulární ekonomiky, kdy se výrobky dají opakovaně použít. Stanovuje také povinný obsah recyklátu ve vybraných plastových výrobcích.

Systém EPR u textilu chyběl

Gabriela Bulková se dále zmínila o aktuálně navržené legislativě, kterou ministerstvo začne projednávat letos na podzim. V červenci Komise předložila návrh revize směrnice 2008/98/ES o odpadech. Zaměřuje se na potravinový odpad, proto jsou v návrhu nastíněny cíle pro snížení množství potravinových odpadů do roku 2030. „Směrnice se snaží pokrýt celý řetězec,“ vysvětluje Bulková a doplňuje, že zatím není možné prezentovat žádné závěry, protože návrh se bude prodiskutovávat členskými státy.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag