Reklama

12. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

MPO uspořádalo konferenci k zavádění digitalizace stavebnictví

MPO hostilo pátou odbornou konferenci Plán implementace digitálního stavebnictví v ČR. Zúčastnilo se jí více než 150 manažerů předních českých stavebních, projekčních a developerských firem, zástupci resortů průmyslu, dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury i zahraniční odborníci. Diskutovali o plánech a možnostech uplatnění metody BIM jako základního kroku k digitalizaci stavebnictví v ČR.

Zkušenosti s implementací BIM (Building Information Modeling) čili informačním modelování staveb ve Velké Británii a Spolkové republice Německo představili britský odborník  Paul Oakley a Tobias Miethamer ze Spolkového ministerstva dopravy a digitalizace infrastruktury SRN.

„BIM vnímáme jako přirozený důsledek technologického rozvoje ve stavebnictví a jako jeho velkou příležitost. Byl bych rád, aby české firmy vnímaly Ministerstvo průmyslu a obchodu jako partnera, který aktivně prosazuje, aby byl BIM v České republice úspěšně zaveden,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba.

Představil připravovanou víceoborovou koncepci zavádění BIM do českého stavebnictví do budoucí legislativní podoby, kterou se bude řídit celý sektor.

Jak uvedl ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Petr Serafín, MPO připravuje společně s odborníky a vysokými školami Koncepci zavedení metody BIM v ČR. Pracuje na ní meziresortní pracovní skupina.

"Do konce května bude vypracován Draft zavádění metody BIM, který bude odeslán do meziresortního připomínkového řízení a koncem července by mohl být představen vládě.

Draft definuje základní kroky a obsah modelu BIM, vazby na legislativu, především zavádění veřejných zakázek, vzdělávání a zavádění principů do škol, normotvorbu a řadu dalších aspektů zavádění BIM do stavební praxe," uvedl Petr Serafín.

Ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek představil výsledky výzkumu realizovaného s řediteli stovky projektových společností. Ukázaly, že české firmy začínají s rostoucí intenzitou využívat digitální a BIM technologie.

Tuto metodu používá asi třicet procent oslovených firem především v oborech pozemního stavitelství, méně ve stavitelství inženýrském.  Asi pětina firem hodlá zavést BIM do své praxe v horizontu tří let. Tuto zkušenost potvrdili i zástupci společnosti Graitec, která patří k hlavním poskytovatelům technologií u nás.

Zajímavé podněty prezentoval i zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury Ivo Vykydal.  Společně se zástupci MPO potvrdil výbornou spolupráci na přípravě této klíčové koncepce, která bude mít zásadní dopad na další vývoj českého stavebnictví v příštích letech.

(BIM se obecně používá pro označení digitálního modelu budovy, který umožňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výroby, výstavby a používání budovy.)

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372