1/2024

MPO se vyjádřilo k dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy

| zdroj: MPO0

background-gd2df5bba6_640
zdroj: pixabay

Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejnilo své vyjádření k přechodnému období k dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy při výrobě elektřiny, výrobě tepla a výrobě biometanu formou čestných prohlášení v souvislosti s novelou zákona č. 165/2012 Sb.

Dne 24. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Součástí tohoto zákona je i novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako orgán příslušný pro implementaci požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů v České republice vyžaduje prokázání splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy při výrobě elektřiny, tepla nebo biometanu od 1. ledna 2022.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie prodloužila přechodné období, kdy je možné k dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u paliv z biomasy při výrobě elektřiny, tepla nebo biometanu čestným prohlášením, a to do 30. června 2023. Prodloužení přechodného období umožňuje všem povinným subjektům provést certifikaci svých provozů u jednoho z dobrovolných schémat, která jsou schválena Evropskou komisí.

Vyjádření MPO k dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy [pdf, 111 kB]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA