1/2024

Možnosti a překážky zavedení dobrovolného systému zpětného odběru plochého skla v České republice

| autor: MPO0

Možnosti a překážky zavedení dobrovolného systému zpětného odběru plochého skla v České republice

Jednání zahájila a vedla ředitelka odboru průmyslové ekologie Ing. Pavlína Kulhánková, která v úvodu seznámila účastníky s předmětem jednání, tj. úkolem 1.2. „Navrhnout rámcové parametry dobrovolného systému zpětného odběru plochého skla s využitím zkušeností s těmito systémy ve vybraných zemích EU“, stanoveným usnesením vlády č. 355/2017 k Akčnímu plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2017 – 2018.

Významnými hosty jednání byli zástupci Velvyslanectví Nizozemského království paní Marta Vojtová a pan Cor Wittekoek z organizace Vlakglas Recycling Nederland (VRN). 

Mezi dalšími účastníky byli zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, managementu profesních svazů (SP ČR, SMO ČR), asociací a sdružení (SMS ČR, ASKP, ČKLOP, CZGBC, SPDS ČR), neziskových organizací (INCIEN), kterých se plnění úkolu dotýká, a zejména zástupci podnikatelské sféry z řad výrobců plochého skla (AGC) a zpracovatelů a recyklátorů plochého skla (ATM, SPL, BestON CZ).

 Hlavním bodem programu bylo vystoupení pana Cora Wittekoek z organizace Vlakglas Recycling Nederland, jehož prezentaci naleznete v příloze. Tato nadační nezisková společnost byla založena v roce 2002 a sdružuje výrobce a dovozce plochého a izolačního skla. 

Organizace VRN vznikla na základě dobrovolné iniciativy tří větších společností s úkolem zavést systém sběru plochého skla pro následnou recyklaci. 

V pilotní fázi projektu bylo cílem během deseti měsíců sebrat 1 500 tun plochého skla. Tento cíl se podařilo nejen naplnit, ale i významně překročit (bylo sebráno více než 1 700 tun). 

To bylo v roce 2002 impulsem pro spuštění systému zpětného odběru plochého skla na většině území Nizozemska. Zpětný odběr je v Nizozemsku realizován v rámci veřejných sběrných dvorů a též krátkodobě přistavovaných kontejnerů. 

Ty jsou využívány především při rekonstrukcích a demolicích a jsou poskytovány společností VRN za poplatek, ve kterém je kromě pronájmu zahrnuta i doprava. 

Celý systém je financován z prostředků, které povinně platí do systému všichni výrobci a dovozci plochého skla. Systém zavedený v roce 2002 je stále funkční a přináší výhody pro všechny účastníky zapojené do tohoto systému.

Na prezentaci pana Wittekoek navázali svým vystoupením zástupci profesních asociací – pan inženýr Petr Mazzolini, prezident Asociace sklářského a keramického průmyslu, pan inženýr Jan Bedřich, výkonný ředitel České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP), a pan inženýr Petr Sýs z téže organizace, jehož prezentaci zaměřenou na zpětný odběr plastových oken (úzce související se zpětným odběrem plochého skla), naleznete v příloze. 

Po těchto vystoupeních následovala velmi živá a odborně vedená diskuze. Všichni účastníci shodně podpořili vznik obdobného systému v České republice, který představil pan Wittekoek s tím, že jeho parametry musí být přizpůsobeny podmínkám v ČR. 

Zároveň byla jednomyslně identifikována významná bariéra, kterou bude nutné překonat, a to nízké poplatky za ukládání odpadů na skládky, které jsou v současné době v ČR nejnižší ze všech států EU. 

Nemotivují původce odpadů ke změně způsobu jejich využití, znevýhodňují zpracovatele druhotných surovin a brání rozvoji trhu s druhotnými surovinami, který je základním prvkem oběhového hospodářství.

Závěrem bylo konstatováno, že je třeba pokračovat v přípravě zavedení systému zpětného odběru plochého skla v ČR a většina přítomných vyjádřila ochotu ke spolupráci a souhlas s účastí na dalších jednáních.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP