4/2022

Ministr Jurečka chce zpřísnit evidenci kyanidů v provozech

| zdroj: MŽP1

river-219972_640
zdroj: pixabay

Ochrana vody a její kvality je nejen kvůli klimatické změně neoddiskutovatelnou prioritou. Kromě novely vodního zákona a návrhu ústavní ochrany vody a půdy, které během letošního roku MŽP připravilo a jsou již v procesu schvalování, chce nyní MŽP zpřísnit ohlašovací práh pro kyanidy. Přísnější legislativa by podle ministra Jurečky měla zlepšit povědomí o výskytu kyanidů ve výrobních procesech daných provozů a ve svém důsledku kvalitu vody v českých řekách.

„Chránit vodu znamená dnešní i budoucí svět. Pro zlepšení stavu českých řek je třeba nastavit legislativní prostředí tak, abychom mohli co nejlépe předcházet případným ekologickým haváriím. Potřebujeme proto také precizněji sledovat jedy, které do řek míří. Ministerstvo životního prostředí se zaměřuje na sledovaní vypouštění škodlivých látek do řek a aktuálně chce zpřísnit ohlašovací prahy pro kyanidy,“ představuje ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) návrh novely vládního nařízení. Podkladem k němu byly studie, které ministerstvo zadalo prestižním univerzitním pracovištím. „Zpřísněním vůči kyanidům a rozšířením portfolia sledovaných látek o dvacet nových látek ze skupiny PFAS zlepšíme kondici českých řek. Díky úpravě budeme moci škodlivé látky pečlivě monitorovat a případně požadavky ještě zpřísnit. Musíme se dokázat ponaučit z kauzy Bečva, která dopadla ve všech ohledech naprostým fiaskem,“ zdůrazňuje ministr Jurečka.

Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ), připravilo Ministerstvo životního prostředí na základě studií Univerzity Pardubice a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Náměstek ministra pro sekci ochrany životního prostředí David Surý doplňuje: „Chceme zásadní změnu. Novelou vládního nařízení snižujeme prahové hodnoty ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí pro přenosy kyanidů v odpadech z nynějších 500 kg/rok na 50 kg/rok a nově zavádíme sledování dvaceti vybraných látek ze skupiny per- a polyfluoroalkylovaných látek (PFAS). V jejich celkovém množství jsme pro úniky do vody navrhli práh 0,05 kg/rok. Předpokládáme, že ohlašování se u PFAS kvůli screeningu v prvním roce po zavedení ohlašovací povinnosti dotkne řádově desítek provozovatelů. Ti totiž budou muset prověřit, zda se daná látka v jejich provozu nevyskytuje.“

V dalším období se ohlašování PFAS může ustálit na jednotkách až desítkách ohlašovatelů, u kyanidů se předpokládaný nárůst ohlašovatelů pohybuje mezi 10 až 15 (za ohlašovací rok 2021 byly kyanidy ohlášeny celkem devatenáctkrát v únicích do vody a v přenosech v odpadech a odpadních vodách). Záměr na zpřísnění IRZ projednalo MŽP na pracovní skupině k IRZ. Návrh novely vládního nařízení ministerstvo posílá do mezirezortního připomínkového řízení.

Komentáře

  1. Evidence je dostatečně jasná, ale není pod kontrolou znalých úřadníků. Existují stovky látek, které by měly být pod kontrolou a nejsou, protože to příslušní úředníci nenapíšou do povolení. Existují schválené i neexistující provozní řády pro zařízení, která produkují nebezpečné látky a nikdo o tom neví, stejně jako jiná zařízení, která o tom ví, ale nic se s tím nedělá. První zásadní chyba vznikla u zákonodárců. kteří z vodního zákona 254/2001 Sb. vypustili celou část o povinných vodohospodářích, ačkoli současně zavedli odpadové hospodáře. Ty již zase v posledním zákoně zrušili, takže v odpadech nastane stejný chaos, jako ve vodách. Nepoučili se z minulosti, kdy byli vodohospodáři zavedeni a vědělo se proč. Bečva není krachem vyšetřování, ale krachem hloupých politiků. kteří do věci mluvili a mluví. Ukázala na řadu nedostatků v našich zákonech, ale navrhované změny jsou jen kosmetikou, která k ničemu nepovede. Zpřísnění pokut nebo poplatků nepovede ke zlepšení nakládání se závadnými látkami nebude mít za následek zlepšení činností, ale zintenzivnění činností k zakrytí nedostatků a k dalším haváriím. Fraškou jsou výsledky práce parlamentní komise k Bečvě, která se mne na nic k Bečvě nezeptala, ale objednala si odborné konzultace, které pak ani nezaplatila. Někteří členové této komise pak dále úspěšně pracovali na tom, aby mi co nejvíce znepříjemnili mou činnost jen proto, že jsem odmítl zatáhnout věc do politického spektra. Je něco velmi shnilého ve státě českém, mám-li parafrázovat pana Hamleta!

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM