1/2024

MAAE hodnotí německé nákladání s radioaktivními odpady

| autor: oEnergetice.cz - Jan Moravec0

MAAE hodnotí německé nákladání s radioaktivními odpady

Tým Integrované revize služeb pro nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem, vyřazováním z provozu a sanace Artemis (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) ukočil svou dvoutýdenní misi v Německu. Mise byla organizována Mezinárodní agenturou pro atomovou energii MAAE (IAEA – International Atomic Energy Agency). Tým se skládal z osmi odborníků z Finska, Francie, Itálie, Lucemburska, Švédska, Velké Británie a USA a čtyř zaměstnanců MAAE.

Mise Artemis poskytují nezávislý znalecký posudek a rady vypracované mezinárodním týmem odborníků svolaným MAAE. Přezkumy jsou založeny na bezpečnostních standardech a technických pokynech MAAE a na mezinárodních osvědčených postupech.

Mise byla vyžádána německou vládou. Za německou stranu se nejvíce angažovalo německé ministerstvo životního prostředí (BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) . Tým navštívil a diskutoval se zástupci z celé řady federálních a regionálních úřadů a dalších organizací.

Německo plánuje využít misi ke splnění svých povinností vyplývajících ze směrnice Evropské rady. Ta vyžaduje, aby členské státy EU zvaly mezinárodní komise pro zhodnocení svých národních programů pro nakládání s radioaktivním odpadem a použitým jaderným palivem. Součástí mise byl i pozorovatel z Evropské komise.

Tým Artemis uvedl, že Německo má vyspělý právní a regulační rámec pro bezpečnost nakládání s použitým jaderným palivem a radioaktivním odpadem. Tým zdůraznil profesionalitu a závazek k bezpečnosti všech organizací zapojených do provádění a dohledu nad národním programem pro nakládání s použitým palivem a radioaktivními odpady.

„Německo má důležitý program pro nakládání s radioaktivními odpady a vyřazováním [jaderných elektráren] z provozu. Bylo získáno mnoho ponaučení, které pomohou mezinárodnímu společenství,“ uvedl vedoucí týmu Artemis Patrick Majerus, vedoucí lucemburského odboru radiační ochrany na ministerstvu zdravotnictví.

Dvě lokality pro uložení radioaktivního odpadu a použitého paliva

Tým označil za osvědčený postup zapojení nezávislého zprostředkujícího orgánu do procesu výběru místa pro uložení vysoce radioaktivního odpadu (HLW – High-Level Waste). Tímto orgánem je Nationales Begleitgremium. Tým dále poznamenal, že plánované dokončení procesu výběru místa úložiště do roku 2031 představuje významnou výzvu. Německo plánuje toto zařízení postavit, licencovat a začít provozovat přibližně do roku 2050.

Další výzvou je přemístění tisíců barelů převážně nízko radioaktivního odpadu z úložiště Asse II. Odpad musí být odstraněn, protože zařízení, bývalý solný důl, se ukázalo jako nestabilní.

Tým poskytl doporučení a návrhy na další vylepšení, včetně toho, že vláda by měla zavést zlepšený proces sledování pokroku při provádění národního programu. Spolková společnost pro nakládání s radioaktivními odpady (BGE – Bundesgesellschaft für Endlagerung) by měla zvážit zveřejnění kritérií výběru lokality při hledání místa pro úložiště, kde by se uložil veškerý vysoce radioaktivní odpad.

Toto doporučení bylo konzultováno s Federálním úřadem pro bezpečnost nakládání s jadernými odpady (BfE – Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit). Ministerstvo životního prostředí by také mělo aktualizovat posouzení nákladů pro celý národní program a zahrnout náklady na odvoz odpadu z dolu Asse II.

„Německo se zavázalo, že bude pracovat na likvidaci radioaktivního odpadu sebereflexní metodou a s vědomím nepřetržitého učení. Proto si vysoce ceníme vstupního a konstruktivního dialogu během mise Artemis. Jejich doporučení a návrhy nám pomáhají udržovat vysokou úroveň bezpečnosti,“ uvedl Philip Borck, vedoucí oddělení projektového řízení ve spolkové společnosti BGE.

„Toto vzájemné hodnocení bylo provedeno týmem se širokou škálou odborných znalostí. Výsledek mise byl pozitivní a zároveň nám poskytl zjištění, která budou dobrým základem pro budoucí zlepšení,“ tvrdí Wolfgang Cloosters, generální ředitel pro jadernou bezpečnost a radiologickou ochranu na BMU.

Závěrečná zpráva o misi Artemis bude vládě poskytnuta zhruba za dva měsíce.

Podle německého národního programu jsou navržena dvě místa pro konečné uložení radioaktivního odpadu. Bývalý důl pro těžbu železné rudy Konrad v Salzgitteru bude sloužit pro uložení nízko a středně radioaktivního odpadu. Pro uložení vysoce radioaktivního odpadu bude sloužit dosud neurčené místo. Program neusiluje o rozšíření úložiště Konrad, takže druhá lokalita bude muset pojmout veškerý materiál vyprodukovaný do roku 2022.

Zdroj: oenergetice.cz

Zdroj úvodní fotografie: World Nuclear News

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP