1/2024

Lhůty pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH do agentury ECHA na léta 2019 - 2021

| autor: MPO ČR / ECHA0

Lhůty pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení R

Nařízení REACH dovoluje podnikatelským subjektům/předkladatelům požádat o povolení k pokračování v používání nebo zahájení používání a uvádění na trh chemických látek, zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. Žádosti o povolení v požadovaném formátu se zasílají do ECHA elektronicky.

Kvůli možnosti lépe naplánovat pracovní zátěž jednotlivých výborů zavedla ECHA specifická okna (viz příloha) pro elektronické zasílání žádostí o povolení. Předání/nahrání žádosti o povolení během doby otevření specifických oken umožňuje agentuře ECHA a jejím výborům optimalizaci jejich zpracování.

Jestliže předkladatelé zašlou svoji žádost o povolení použití SVHC látky zařazené do přílohy XIV do agentury ECHA v posledním specifickém okně nebo v jakémkoliv okně dřívějším mohou mít prospěch z přechodných opatření vyplývajících z článku 58(1)(c)(ii) nařízení REACH.

K zajištění hladkého průběhu zpracování žádosti agenturou ECHA (a jejími výbory) doporučuje Agentura žadatelům, aby zasílali žádosti o povolení v termínech dříve otevřených specifických oken, než v termínu stanoveném pro poslední okno.

Termíny zasílacích oken mohou být aktualizovány, jestliže dojde ke změně plánovaných termínů zasedání výborů RAC a SEAC.

Více detailů k dané problematice lze nalézt v „Otázkách a odpovědích” (571 a 572) na webových stránkách ECHA.

Příloha

Další informace:

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag