Reklama

2. 2. 2020  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Legislativa EU by se měla zaměřit i na průmyslový odpad, ne jen komunální

Nová evropská dohoda Green deal je důkazem, že Komise má další ambicioznější plány na cestě k oběhovému hospodářství.

CEWEP, Evropská konfederace spaloven, se domnívá, že produkty by měly být v první řadě navrženy a vyrobeny tak, aby byly vhodné k recyklaci a tedy k dalšímu využití. Plán zdůrazňuje, že „v současnosti recyklované materiály uspokojují pouze 12% evropské poptávky po materiálech“ a CEWEP věří, že pro zvýšení tohoto podílu je klíčová kvalitní recyklace. Konfederace podporuje recyklaci, která produkuje nové materiály jenž dokáží ekologicky, technicky a ekonomicky nahradit panenské materiály.

Spalitelná část zbytkového odpadu, který nemůže být recyklován tímto udržitelným způsobem, by měla být zpracována v zařízeních pro energetické využití odpadů (ZEVO), které slouží jako důležitý aktivátor oběhového hospodářství. Pomáhají vyhnout se tomu, aby se s nerecyklovatelným odpadem nakládalo neudržitelným způsobem, což je skládkování, nebo se přepravoval do regionů bez řádné infrastruktury pro zpracování odpadu.

Zdroje z odpadu by měly být v Evropě využívány v co největší míře tím, že z odpadu budou zpátky získávány materiály a energie. Jak akční plán rovněž zdůrazňuje, vývoz milionů tun odpadu EU do třetích zemí může být z hlediska životního prostředí a efektivity zdrojů škodlivý.

CEWEP se domnívá, že kromě kvalitní recyklace by ekologické veřejné zakázky, které upřednostňují druhotné suroviny, pomohly vytvořit životaschopný evropský trh sekundárních surovin. Ten by měl dle CEWEP tlačit k tomu, aby se s odpady na domácím trhu nakládalo efektivněji. Spalovny přispívají k efektivitě evropských zdrojů, jelikož dodávají k recyklaci kovy a minerály, čímž nahrazují primární suroviny a šetří miliony tun emisí ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372