1/2024

Lakovna dílů porušila zákon o ochraně ovzduší. Dostala pokutu 150 tisíc korun

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Lakovna dílů porušila zákon o ochraně ovzduší. Dostala pokutu 150 tisíc korun
Jedná se o lakovnu dílů převážně pro automobilový průmysl a železniční dopravu, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.

Firma porušila zákon o ochraně ovzduší, když nedodržela každoroční interval pro měření emisí těkavých organických látek na vzduchotechnických výstupech u jednotlivých lakovacích pracovišť.

„Celkově se jednalo o nedodržení měření u šesti lakovacích boxů. Společnost HAJDIK také nedodržela interval pro měření emisí NOx (oxidy dusíku) a CO (oxid uhelnatý) na spalovacím zařízení pro ohřev lakovací kabiny,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

K uložené pokutě se provozovatel odvolal, ale MŽP ji v říjnu 2018 potvrdilo v plné výši.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling