1/2021

Kompenzace nepřímých nákladů zlepší podmínky českých firem v odvětvích ohrožených únikem uhlíku

| zdroj: SP ČR0

building-2058_640.jpg
zdroj: Pixabay

Svaz průmyslu a dopravy ČR zveřejnil odpovědi na aktuální otázky k zavedení kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny v České republice.

Proč se kompenzace spouštějí až letos, když s nimi počítalo Sdělení EK již v roce 2012? Jak se na vyjednávání podílel Svaz průmyslu a dopravy?

O kompenzacích nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny (dále jen „kompenzace“) Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen „SP ČR“) vyjednával od začátku přípravy zákona č. 1/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. SP ČR požadoval, aby průmyslové podniky měly stejné podmínky jako ostatní evropské země, kde jsou kompenzace nepřímých nákladů zavedeny již od roku 2013, jak umožňuje evropská legislativa.

Například v Německu jsou zavedeny kompenzace od roku 2013 a na Slovensku od roku 2014. Bez kompenzací by ČR měla horší podmínky nejen vůči zemím mimo EU, ale i oproti sousedním zemím v rámci EU. Nevyužití kompenzací poškozuje české firmy a jsme rádi, že zákon č. 1/2020 Sb. o výplatě kompenzací počítá v tomto roce. Nerovná pozice českých firem se totiž zhoršuje s rostoucí cenou emisní povolenky, což výrazně pozorujeme v posledních letech. Firmy tyto rostoucí náklady nemohou přímo ovlivnit a často ani promítnout do cen produkce.

Často se hovoří o tom, že se kompenzace mají týkat pouze 100 subjektů od určité velikosti. Podle důvodové zprávy k rozhodnutí u nás ve vybraných odvětvích působí 3 800 subjektů. Můžete to uvést na pravou míru? Jak je s nastavením podmínek Svaz průmyslu spokojený?

Počet 100 subjektů je odhad, kolik subjektů podá žádost o kompenzaci a které následně obdrží kladné rozhodnutí o kompenzaci. Zároveň je nepřesné hovořit o velikosti subjektu, ale o spotřebě elektřiny a produkci výrobků konkrétního zařízení. K nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nemá SP ČR výhrady.

Jak Svaz průmyslu hodnotí vymezení jednotlivých odvětví, která jsou povolenkami zatíženy?

Způsobilá odvětví, stejně jako pravidla pro určení způsobilých subjektů, jsou dána pokyny Evropské komise týkající se státní podpory v rámci systému EU ETS, kde skutečně došlo od roku 2021 ke zúžení způsobilých odvětví. Domníváme se, že by rozsah způsobilých odvětví měl být širší. Považujeme za důležité, aby po vzoru mnoha států EU byly vyplaceny kompenzace nákladů způsobilým subjektům a došlo k narovnání podmínek.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo