1/2024

Komise zřizuje nový Climate City Capital Hub na podporu klimatických projektů měst

| zdroj: Cebre0

dan-v-ZOw0x97sDJg-unsplash
zdroj: unsplash.com

Komise zřizuje nový Climate City Capital Hub, mezinárodní finanční zdroj na podporu měst zapojených do EU Mission on Climate-Neutral and Smart Cities, který jim umožní přístup k finančním poradenským službám, strukturování finančních potřeb a propojení s kapitálovými poskytovateli.

Tento hub, podporovaný Evropskou investiční bankou, se zaměří na zapojení soukromého kapitálu a pomůže městům, která podepsala Chartu mise na přizpůsobení se klimatickým změnám, při realizaci projektů na zmírnění a přizpůsobení se změnám klimatu. 

Města produkují více než 70 % celosvětových emisí CO2 a spotřebovávají více než 65 % světové energie. Opatření ve městech mají zásadní význam pro zmírňování změny klimatu a mohou významně přispět k urychlení úsilí o dosažení právně závazného závazku dosáhnout klimatické neutrality v EU jako celku do roku 2050, jakož i k cíli EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % a obecněji splnit Zelenou dohodu pro Evropu. Cílem mise EU Města je pomoci evropským městům dosáhnout klimatické neutrality a poskytnout jejich občanům čistší ovzduší a bezpečnější dopravu a zbavit je dopravních zácp a hluku.

V dubnu 2022 bylo k účasti na misi vybráno 100 měst v EU a 12 měst v zemích přidružených k programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Testují inovativní meziodvětvové přístupy, včetně přístupů k zapojení občanů, řízení zúčastněných stran a vnitřní správě s cílem urychlit jejich cestu ke klimatické neutralitě. To z nich činí centra pro experimentování a inovace, která všem evropským městům umožní následovat do roku 2050.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA