Reklama

8. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Komentář MPO ČR k výsledkům zahraničního obchodu za prosinec 2016

„Zahraniční obchod se zbožím (v přeshraničním pojetí) prosincovým výkonem nejen navázal na úspěšný rok předchozí, ale ještě ho překonal."

"Obchodní bilance se proti roku 2015 zlepšila o téměř 100 miliard korun a podařilo se jí přesáhnout rekordních 500 miliard korun, což je další nejlepší výsledek v historii sledování. Vývoz zboží za celý rok 2016 si udržel růst, ale hranici 4 bilionů českých korun se mu zatím zdolat nezdařilo.

Obchodní bilanci vylepšil meziroční pokles dovozu, kde se pozitivně projevil výrazný pokles schodku obchodu s minerálními palivy a jen mírný meziroční nárůst schodku obchodu s chemickými výrobky, který podpořil  vysoký přebytek obchodu se stroji a dopravními prostředky.

Tyto výsledky a výhled do budoucna umocňuje skutečnost, že na evropských automobilových trzích panuje nadále příznivá situace, kterou dotvrzuje i vysoký růst výroby v domácích automobilkách v roce 2016 a jejich exportní úspěchy. Také poslední zprávy z evropského průmyslu vzbuzují mírný optimismus, stejně tak jako aktuální průzkumy mezi nákupními manažery a jejich očekávání.

Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (v b. c.) v prosinci 2016 skončila schodkem 5 mld. Kč, proti prosinci 2015 vyšším o 3,8 mld. Kč. Vývoz se zvýšil meziročně o 1,2 % na 247,6 mld. Kč, dovoz o 2,7 % na 252,6 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v prosinci přebytkem 33,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 0,7 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 4,2 mld. Kč na 36,3 mld. Kč.

Podle předběžných údajů bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí (v b. c.) v prosinci 2016 skončila přebytkem ve výši 21,5 mld. Kč, o 7,4 mld. Kč meziročně vyšším. Celkový vývoz s objemem 305,8 mld. Kč meziročně vzrostl o 0,7 %, dovoz o 1,8 % na 284,3 mld. Kč.

Z teritoriálního pohledu se v prosinci zvýšil vývoz nejvíce do Číny (o 19,7 %) a Rakouska (o 10,9 %). Klesl naopak vývoz na Slovensko (o 15,8 %), do Spojeného království (o 1,6 %). Do EU jako celku vzrostl vývoz meziročně o 0,2 %, do eurozóny o 0,4 %. Do teritorií mimo EU byl vývoz vyšší o 3 %. Z mimoevropských zemí vývoz do Ruské federace meziročně stagnoval, dovozy z Ruska vzrostly o 1,6 %. Dovozy z Číny klesly o 17,3 %.

Z komoditního hlediska hodnotově jednoznačně nejvýznamnější položkou je stabilně vývoz strojů a dopravních prostředků, který se v prosinci meziročně zvýšil o 1,8 % (3,0 mld. Kč). Zvýšil se hlavně vývoz silničních vozidel (o 3,4 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,9 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 1,2 mld. Kč).

Za celý rok 2016 činil přebytek obchodní bilance v přeshraničním pojetí 501,5 mld. Kč, což je o 95,2 mld. Kč více než za stejné období roku 2015, protože celkový vývoz v objemu 3 973,1 mld. Kč byl letos vyšší o 2,3 %, tj. o 89,8 mld. Kč, kdežto dovoz klesl na 3 471,6 mld. Kč, tj. o 0,2 % a 5,4 mld. Kč,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372