1/2021

Kolik můžete získat na projekty v oběhovém hospodářství?

| autor: Martina Jandusova0

DSC_11832.jpg
zdroj: redakce

I v dalším programovém období 2021 – 2027 nabídne Operační program Životní prostředí dotace na projekty v oběhovém hospodářství. Jaké budou možnosti dotací přiblížil Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí na prvním ročníku konference Cirkulární ekonomika v praxi.

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 je již tradiční program, který cílí na zásadní priority v oblasti životního prostředí. Tím je myšleno snižování CO2, sledování adaptací na klimatické změny, ochrana přírodních zdrojů, ekosystémů a lidského zdraví, nebo snižování emisí do ovzduší. „Nový operační program silně navazuje na program předchozí, ale objevují se v něm i nové prvky. Naším cílem je, aby byl schválen co nejdříve,“ říká Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů na MŽP.

Program je rozdělen na šest specifických cílů, přičemž specifický cíl 1.5 je zaměřen na podporu přechodu k oběhovému hospodářství. „V oblasti oběhového hospodářství musíme program navázat na aktuální legislativní podmínky a především na cíle z oběhového balíčku,“ vysvětluje Kříž. Evropská unie v rámci své legislativy výrazně zpřísnila cíle pro recyklaci komunálního odpadu. „Pokud dnes recyklujeme zhruba 41%, pak je zřejmé, že máme před sebou ještě velký kus cesty, abychom vůbec splnili první recyklační cíl,“ podotýká náměstek a dodává: „Zároveň musíme počítat s tím, že od roku 2030 může být max. 10% nevyužitelných odpadů skládkováno.“

Na ministerstvu se snažili o to, aby aktivity této skutečnosti přizpůsobili. „7 miliard korun, které máme na cirkulární ekonomiku zhruba k dispozici, tento sektor úplně nespasí, ale může pomoci tím, že zafinancujeme zajímavé projekty, které mohou inspirovat další a celý obor se posunul,“ uvádí Jan Kříž. Ke splnění cílů je zároveň potřebná spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Zpracování recyklátu, kdy se skutečně vyrobí nový produkt, bude podporovat OP TAK ze svých zdrojů,“ říká náměstek Kříž a dodává: „Jde o nejtíživější místo v rámci sektoru, protože ač umíme dobře třídit, máme ještě velký prostor k tomu zlepšit účinnost třídění. Především ale zůstává největším problémem materiálovém využití, kde je potřeba významně investovat.“

Prioritu má předcházení vzniku odpadů

Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 respektuje hierarchii nakládání s odpady, proto se nelze divit tomu, že největší důraz je kladen na předcházení vzniku odpadů, za nímž následuje materiálové využití, recyklace a energetické využití odpadů. Zakázanou prioritou v rámci evropských peněz je podpora skládkování. Změny v novém programu se týkají zejména prevence. „Ani zde se nemůžeme pyšnit úplně dobrými čísly. Je potřeba investovat například do přecházení vzniku plastového odpadu, což jsme si pilotně vyzkoušeli v končícím programovacím období a budeme i nadále pokračovat,“ upřesňuje Kříž.

BANNER_prumyslovaekologie.jpg

Do programu je nově zařazena podpora technologií pro chemickou recyklaci odpadů, bude také možné kombinovat různé projekty dohromady. „Sběrný dvůr a re-use centrum lze podpořit v rámci jednoho komplexního centra,“ říká náměstek Kříž. Do dotačních projektů se zřídkakdy dostává zelené zadávání. Přitom má stát ve veřejných zakázkách příležitost ovlivnit nákupy tak, aby byly co možná nejzelenější. „Proto podpoříme oblast nákupu kompostérů, kde obcím a městům dáme 15% bonifikaci za nákup kompostérů z recyklovaných materiálů,“ doplňuje Jan Kříž.

Nejde o úplně jednoduchý krok, protože dosud neexistuje certifikace, která by označovala čistý recyklát. Proto je nutné vše důkladně a individuálně ověřovat. „Bohužel nemáme v České republice nastavený systém a zároveň vůči veřejným zakázkám panují předsudky,“ vysvětluje náměstek.

V uplynulém programovacím období byla možnost podpory na třídicí linky podmíněná zvýšením kapacity odpadu, který linkou projde. To se ale mění, protože bude možné podpořit i třídicí linky, které „pouze“ zvýší svou účinnost. „Pokud dojde k modernizaci linky, a ta bude nově na optické bázi a kupříkladu lépe rozliší jednotlivé druhy plastů, podporu na modernější zařízení získá,“ vyjasňuje náměstek z MŽP.

Jaké výše podpory můžeme očekávat?

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo