Reklama

26. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva ERÚ

Když superregulátor, tak v Ostravě, požaduje Vitásková

Již před několika lety přišla vláda s plánem na vytvoření jednoho národního regulačního úřadu (tzv. superregulátora), který by sdružoval aktuálně existující regulační úřady pro různá odvětví, včetně Energetického regulačního úřadu, a případně by zahrnul i regulaci vody a železnic.

ERÚ, jakožto ani Český telekomunikační úřad (ČTÚ), nejsou připomínkovými místy tohoto záměru, i přestože se jich daná aktivita vlády přímo týká. V mezirezortním připomínkovém řízení se však ERÚ chystá vznést své připomínky, které reagují mimo jiné na studii proveditelnosti.

Jednou z připomínek ERÚ je požadavek na vytvoření sídla superregulátora v Ostravě. Kromě toho, že zde ERÚ i ČTÚ již svá dislokovaná pracoviště mají, je důležité i nadále podporovat decentralizaci státní správy.

Nejen samotné Ostravě, ale celému Moravskoslezskému kraji přinese vytvoření sídla superregulátora mnoho nových pracovních míst (uváděných je až 1000 pracovních míst celkem), to by mohlo znamenat významné zvýšení zaměstnanosti v regionu. S miliardovým rozpočtem, jaký je pro tento úřad ve studii proveditelnosti uváděn, by bezesporu došlo ke zlepšení životní úrovně.

Nemluvě o prestiži, která by mohla mít vliv na další rozvoj kraje. Zároveň je nutné si uvědomit, že Moravskoslezský kraj se svými univerzitami má každoročně k dispozici mnoho erudovaných absolventů, kteří však v regionu nezůstávají z důvodu nedostatku pracovních příležitostí.

Demograficky by tak sídlo superregulátora mohlo zastavit, nebo přinejmenším utlumit vylidňování kraje. 

„Moravskoslezský kraj má dostatek odborných kapacit, které by dokázaly státní správu obohatit svými vědomostmi a letitou praxí v oborech, které by nový úřad zahrnoval. Nehledě na špičkové univerzity v kraji a jejich absolventy.

Zvýšení zaměstnanosti a potažmo i životní úrovně by zamezilo většímu odlivu občanů kraje, kteří zde nenachází další uplatnění, a to potažmo znamená rozvoj regionu obecně,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372