2/2023

Kamýk stříhá metr do konce modernizace

| zdroj: ČEZ0

kamyk-5-usazeny-turbinovy-blok-20200930-102213.jpg
zdroj: cez.cz

Vodní elektrárna Kamýk dostane symbolicky ke svým blížícím se 60. narozeninám dárek v podobě dokončení komplexní modernizace. Více než roční „generálka“ posledního dosud neopraveného soustrojí TG2 se usazením 47tunového turbínového bloku v uplynulých dnech úspěšně přiblížila protnutí cílové pásky.

Po skončení prací vyrobí soustrojí ve srovnání s dosavadním stavem bezemisní elektřinu pro dalších asi 300 domácností ve středních Čechách. O tisíce litrů se také sníží olejové provozní náplně, a zvýší se tak ekologická bezpečnost provozu. Kamýk sestává ze čtyř 10megawattových soustrojí, trio ostatních soustrojí už bylo v minulých letech modernizováno.

Jde o součást největší komplexní modernizační akce v historii české hydroenergetiky. Při ní byla za posledních 15 let při nákladech přesahujících 3 miliardy korun modernizována soustrojí na více než dvaceti velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách (např. na Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích atd.).

Další soustrojí v čele s těmi na Orlíku modernizací ještě projdou, a budou tak připravena na obnovitelnou, bezemisní výrobu ekologicky čisté elektřiny v následujících desítkách let i bezpečné dodávky energie pro budoucí generace. Výhodnost a smysl investic do vodních elektráren ještě umocňuje sucho a obecně nejisté klimatické podmínky posledních let. Při modernizaci je využito nejnovějších poznatků vědy a techniky, jež umožní dosáhnout o 4 - 5 % vyšší účinnosti. Elektrárny tak vyrobí stejný objem elektřiny z nižšího množství stále vzácnější vody.

Stropní mostový jeřáb ve strojovně provozní budovy pomalu spouští do turbínové šachty 19tunové oběžné kolo o průměru 3,8 metru. Už za pár týdnů na něj aktuálně zahrazený přivaděč pustí 90 kubíků vltavské vody za vteřinu, rozpohybuje ho rychlostí 150 otáček za minutu a tato mechanická energie se v generátorovém bloku přemění na ekologickou energii. Souběžně s odstávkou TG2 tři ostatní soustrojí i nadále vyrábějí čistou elektřinu a plní potřeby české energetické soustavy.

„Vodní elektrárna Kamýk je důležitou částí vltavské kaskády, její význam spočívá především v umožnění špičkového provozu vodní elektrárny Orlík. Na každém modernizovaném soustrojí dochází ke zvýšení průměrné účinnosti o zhruba pět procent.Celá elektrárna tak ve srovnání s předchozím stavem vyrobí o cca 4 miliony kWh elektřiny ročně více, a pokryje tak spotřebu další více než tisícovky domácností ve středních Čechách,“ říká Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ.

V plném běhu je nyní sestavování celého soustrojí o výšce 5patrového paneláku. „Kromě kompletně nového oběžného kola, rozváděcích lopat a nového generátoru byla při modernizaci nutná oprava rychlouzávěru i betonových částí vodních cest, které nejvíce trpí působením vodních tlaků,“ říká Petr Velas, vedoucí oddělení provozu elektrárny Kamýk. V rámci generální opravy také dochází ke změně hydraulického ovládání soustrojí a rychlouzávěrů z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku. „Díky tomu podstatně klesne objem provozní olejové náplně v regulaci turbíny z původních cca 8,5 tisíce litrů na 1,2 tisíce litrů,“ vyzdvihuje ekologickou stránku oprav Petr Velas.

Dalším krokem ke zprovoznění soustrojí bude usazení 36tunového statoru a téměř 100tunového rotoru. Na plný výkon najede Kamýk závěrem roku. Obdobnou komplexní proměnou zde v minulosti prošla už tři z celkových čtyř soustrojí Kamýku: TG3 v letech 2008-9, TG1 v mezidobí 2013-4 a TG4 v roce 2017.

Vodní elektrárna Kamýk patří mezi nejmodernější a nejspolehlivější elektrárny Vltavské kaskády. Významná hodnota elektrárny spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty, najetí soustrojí tzv. ze tmy a také v nízké poruchovosti. Za celou historii vyrobila více než 3,8 miliardy kWh elektřiny, což by stačilo k pokrytí spotřeby celé dnešní České republiky na 22 dní.

Počet zaměstnanců zde od roku 1961 postupně klesl z původních 25 na dnešních osm. Roku 1999 přešla kamýcká elektrárna na bezobslužný provoz. V roce 2002 se Kamýk společně se svým personálem statečně postavil do cesty přírodnímu živlu. V nerovném boji došlo k zatopení elektrárny po spojky turbín a několik měsíců pak bylo zařízení z důvodu nutných oprav mimo provoz. Instalace robustnějších protipovodňových opatření se vyplatila již o jedenáct let později, kdy při zvýšených průtocích v roce 2013 elektrárna obstála bez vážných poškození.

Elektrárna Kamýk řečí statistik

 • Typ elektrárny - Nízkotlaká, přehradová, vyrovnávací, pološpičková
 • Typ turbíny - Kaplan / 3 800 mm
 • Rok uvedení do provozu - 1961
 • Instalovaný výkon - 4 x 10 MW
 • Spád - 10 - 15,5 m
 • Otáčky - 150 ot./min
 • Kapacita průtoku turbínou - 4 x 90 m3/s

Víte, že…

 • provoz Kamýku je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích tak, aby trvale umožňoval operativní najíždění a provoz elektrárny Orlík, která se podílí na regulaci výkonu celostátní elektrizační soustavy?
 • elektrárna Kamýk zabezpečuje dvěma kabely o napětí 10,5 kV vlastní spotřebu elektrárny Orlík v případě ztráty napětí v soustavě a společně umějí podat napětí jaderné elektrárně Temelín?
 • vodní nádrž Kamýk má zatopenou plochu 195 ha a objem nádrže 12,9 mil m3?
 • vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou pro spojení lodní dopravy provozované na slapské a kamýcké nádrži?
 • betonová přehrada gravitačního typu je vysoká 24,5 m a dlouhá v koruně 158 m?

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP