2/2023

K záměru ZEVO ve Vsetíně je třeba předělat studii EIA

| autor: Martina Jandusová0

K záměru ZEVO ve Vsetíně je třeba předělat studii EIA

Společnost Zásobování teplem Vsetín, která plánuje postavit přestavbu plynové kotelny ve vsetínském Luhu na zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), bude muset dopracovat rozptylovou studii a posouzení vlivu na veřejné zdraví, přepracovat části týkající se nakládání s odpadními vodami a lépe rozpracovat rizika havárie. Proces posuzování se tak patrně protáhne.

Město Vsetín je účastníkem řízení, proto jsme informací z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu také dostali. Vítáme jeho snahu vyžádat si o projektu co nejvíce informací, my postupujeme stejně. Vrácení dokumentace k přepracování znamená, že se proces posuzování prodlouží a bude delší, než soukromý investor předpokládal,“ konstatuje starosta města Vsetín Jiří Růžička.

Krajskému úřadu odeslala vsetínská radnice obsáhlé stanovisko k plánované stavbě. Město si nepřeje, aby v novém zařízení byl zpracováván odpad z měst a obcí svezených z jiných správních obvodů. Zastupitelstvo také požaduje vybudování měřící stanice čistoty vzduchu v lokalitě, kde se má plánované zařízení nacházet. Naměřené hodnoty chce přitom on-line poskytovat občanům prostřednictvím webu.

Radnice ve věci ZEVO nespoléhá pouze na konání krajského úřadu, ale vstoupila sama do jednání s investorem. Vyžádala si veškeré dostupné informace o projektu, z nichž některé již dostala a další investor nyní zpracovává. Došlá fakta hodlá město důkladně zanalyzovat a poté rozhodne, zda projekt podpoří či nikoliv. Trvá také na veřejném projednání projektu,“ uvádí v tiskové zprávě město Vsetín.

Investor ovšem se zapracováním připomínek v harmonogramu přípravy výstavby počítal a odhaduje, že přepracování dokumentace zabere dva měsíce práce. „Po jejich prostudování jsme stále přesvědčeni o tom, že jsme schopni doložit, že Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) bude ekologicky a ekonomicky nejlepší způsob likvidace komunálního odpadu ve Vsetíně a že jeho vliv na životní prostředí a zdraví lidí bude zanedbatelný,“ říká pro Valašský deník předseda představenstva firmy Michal Chmela

Plánované ZEVO by mělo být o výkonu 0,276 MWe/4 Mwt. Kapacita zařízení je počítána na 12 tis. tun ročně, což odpovídá roční produkci komunálního odpadu, především z domácností, ve Vsetíně a přilehlém okolí. Ročně by zařízení mělo vyrobit teplo pro 3000 domácností a elektřina pro 500 domácností.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP