1/2024

Jak „zelené“ jsou nové biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové výrobky z biologických materiálů?

| zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí0

garden-4725522_640.jpg
zdroj: Pixabay

Víme, že znečištění plasty a plastový odpad jsou velkým ekologickým problémem. V posledních letech se na trhu objevují nové plastové výrobky, o nichž se tvrdí, že jsou šetrnější k životnímu prostředí. Nedávno zveřejněné informační sdělení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) hodnotí jejich vlastnosti s ohledem na ochranu životního prostředí. Abychom se o této problematice dozvěděli více, setkali jsme se s Almut Reichel, odbornicí EEA na udržitelné využívání zdrojů a nakládání s odpady.

Jak šetrné k životnímu prostředí jsou tyto nové biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové výrobky z biologických materiálů?

Nejprve si musíme ujasnit rozdíly mezi plasty z biologických materiálů, plasty z fosilních surovin, biologicky rozložitelnými plasty a kompostovatelnými plasty. Biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné plasty lze vyrábět z biologických nebo fosilních surovin a plasty vyráběné z biologických materiálů je možné navrhnout tak, že buď jsou biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné, nebo nejsou.

Udržitelnost biologických materiálů – stejně jako plastů z fosilních surovin – závisí na výrobních postupech, životnosti výrobků a jejich zpracování na konci životního cyklu. Biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové výrobky mohou v některých případech a pro určitá použití přispět ke snížení znečištění životního prostředí plasty. Ani zdaleka však nenabízejí obecně použitelné a dostačující řešení výzev, kterým Evropa v souvislosti s plasty v současnosti čelí.

Co je cílem nového informačního sdělení EEA? Proč je lepší informovanost veřejnosti tak důležitá?

Kolem těchto plastových výrobků, jejich významu a toho, co mohou nabídnout, panuje řada nejasností. Je velmi důležité, aby si lidé byli těchto rozdílů vědomi a chápali je. Pokud se spotřebitelé domnívají, že obaly označené jako „biologické“ mohou být kompostovány a vyhazovány do popelnic na biologický odpad, mohli by ve skutečnosti znečištění plasty zvýšit. Cílem informačního sdělení je upozornit politické představitele a veřejnost na tato úskalí a potřebu jasně informovat o těchto rozdílech a na to, jak by se mělo s jednotlivými druhy plastů správně nakládat.

Jakékoli tvrzení o kompostovatelnosti nebo biologické rozložitelnosti by mělo být přesné a mělo by jasně uvádět, za jakých podmínek plastové výrobky tyto vlastnosti opravdu mají. Například průmyslově kompostovatelné plastové výrobky jsou navrhovány tak, aby bylo možné je biologicky rozložit za specifických kontrolovaných podmínek v průmyslových kompostovacích zařízeních. Nemusí tedy nutně být (zcela) kompostovatelné v domácích kompostérech, v nichž jsou obvykle jen nižší teploty a u kterých panují velké rozdíly s ohledem na podmínky, jako je vlhkost či přítomnost mikroorganismů.

Jaké jsou hlavní výzvy a příležitosti spojené s těmito novými plastovými výrobky?

Je důležité zjistit, u kterých výrobků má smysl používat biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné plasty a ve kterých případech mohou naopak způsobit více škody než užitku. Například používání kompostovatelných plastových sáčků ke shromažďování potravinového odpadu v domácnostech podle všeho zvyšuje podíl zachycení potravinového odpadu, protože je spotřebitelé považují za pohodlné.

Některé obce a subjekty provádějící sběr odpadu proto ke sběru biologického odpadu doporučují nebo vyžadují používání certifikovaných kompostovatelných plastových sáčků, zatímco jiné je vůbec neakceptují. To do značné míry závisí na rozhodnutích, která byla přijata při navrhování a budování infrastruktury pro zpracování biologického odpadu v jednotlivých zemích.

Na druhou stranu v oběhovém hospodářství by všechny plasty měly být v prvé řadě recyklovány na nové plasty. Pokud se kompostovatelný nebo biologicky rozložitelný plastový výrobek kompostuje, nemůžete z něj vyrobit nové plasty, a přijdete tak o veškerou energii, která byla využita při jeho výrobě.

Vzhledem k tomu, jak matoucí mohou být požadavky na odstraňování těchto nových plastových výrobků, není lepší raději předcházet používání plastů?

Předcházení vzniku plastového odpadu a snižování jeho množství by mělo být prvořadou prioritou a vzhledem k tomu, že objem plastového odpadu nadále roste, musíme zvýšit úsilí v předcházení jeho vzniku. U mnoha výrobků mohou být plasty dobrým řešením. Musíme však tyto plasty navrhovat a používat na základě principu oběhového hospodářství a zajistit, že mohou být a skutečně budou recyklovány v mnohem větší míře než dnes.

Co dělá Evropská unie v rámci řešení problému s plasty? A jak se staví k těmto novým plastovým výrobkům?

Evropská komise v roce 2018 zveřejnila evropskou strategii pro plasty v oběhovém hospodářství. Strategie obsahuje závazek EU omezit plastový odpad, zajistit, aby plastové výrobky byly navrženy tak, aby mohly být recyklovány, a investovat do recyklace plastů a dalších opatření.

Směrnice o plastech na jedno použití z roku 2019 navíc omezuje vstup určitých plastových výrobků na jedno použití na trh EU a vyžaduje snížení spotřeby celé řady dalších výrobků. Tyto požadavky se vztahují rovněž na plastové výrobky z biologických materiálů a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové výrobky.

Co se týče biologicky rozložitelných plastů, akční plán EU pro oběhové hospodářství z roku 2020 předpokládá vytvoření jasného politického rámce, včetně harmonizovaných pravidel pro definování a označování kompostovatelných a biologicky rozložitelných plastů, a zjištění, v jakých použitích jsou tyto plasty přínosem pro životní prostředí. Nyní musíme zajistit, aby tyto politiky byly v celé Evropě náležitě prováděny.

Jakou činnost vyvíjí Evropská agentura pro životní prostředí, pokud jde o problematiku plastového odpadu a předcházení jeho vzniku?

Plasty jsou jedním z klíčových hodnotových řetězců stanovených v akčním plánu EU pro oběhové hospodářství z roku 2020, a proto jsou pro nás důležitou oblastí činnosti. Plasty analyzujeme z nejrůznějších úhlů pohledu.

Vedle našeho nedávno zveřejněného informačního sdělení jsme například provedli přezkum politik předcházení vzniku plastového odpadu v Evropské unii a analýzu obchodu s plastovým odpadem v Evropě. Ještě v tomto roce hodláme zveřejnit analýzu zaměřenou na plasty v evropském oběhovém hospodářství, na plasty v textilních výrobcích a na emise skleníkových plynů z plastů.

c75c9d9f-7e91-4a20-8849-df74f0996ee8.jpeg
Almut Reichel, odbornice EEA na udržitelné využívání zdrojů a nakládání s odpady

Rozhovor byl zveřejněn v zářijovém vydání zpravodaje agentury EEA č. 03/2020

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA