2/2023

Jak si zkontrolovat zálohy na energie

| zdroj: ERÚ0

pexels-mikhail-nilov-6963017
zdroj: pexels

Jak se počítají zálohy na energie a jak si je zkontrolovat? Proč je třeba dát si pozor na příliš nízké zálohy? A co dělat, když zálohy nesedí? Energetický regulační úřad radí spotřebitelům.

Pravidla pro výpočet záloh

  • Primárně jsou zálohové platby otázkou smluvní (zda jsou zálohy vůbec placeny, v jaké četnosti, v jaké výši a jakým způsobem).
  • Jestliže dodavatel uplatňuje zálohové platby, musí jejich výše podle energetického zákona odpovídat nejvýše důvodně očekávané spotřebě.
  • V praxi dodavatel zohledňuje spotřebu domácnosti za předchozí období. Tu následně vynásobí aktuální cenou energie, která odpovídá smlouvě. Vyšší cenu může pro výpočet záloh zohlednit pouze v případě, kdy je znám její budoucí nárůst, např. pokud již oznámil zvýšení ceny nebo spotřebiteli končí fixace ceny apod.
  • Stanovená měsíční záloha musí odpovídat očekávané platbě za následující fakturační období (pro které se stanoví záloha) vydělené počtem měsíců tohoto období.

Kdy se mění zálohy

Výši záloh dodavatelé typicky upravují při vystavení ročního vyúčtování. Zálohy se ale mohou měnit častěji, mění-li se cena dodávky. Ke změně záloh může dojít také v dalších specifických případech, např. při změně dodavatele.

Ani nízké, ani vysoké

Pozor na příliš nízké zálohy oproti skutečné spotřebě, ve výsledném vyúčtování povedou k vysokým nedoplatkům, které bude domácnost muset uhradit nárazově.

Příliš vysoké zálohy také nejsou vhodné. Systematickými přeplatky dodavatele „úvěrujeme“, navíc může dojít k problémům s vracením přeplatků. Ať už v případě, že náš dodavatel náhle ukončí činnost, tak tehdy, pokud přeplatky odmítne uhradit. Pokud by dodavatel v rozporu se zákonem stanovil vyšší zálohy, než které by odpovídaly očekávané spotřebě a sjednané ceně, jednalo by se z jeho strany o přestupek.

Zálohy by proto měly být nastaveny tak, aby co nejvíce odpovídaly naší spotřebě a ceně a aby řádné vyúčtování nekončilo výrazným nedoplatkem ani přeplatkem.

Kromě toho si zálohy můžeme sami zkontrolovat následovně:

  • Vezměme si vyúčtování, které nám zasílá dodavatel.
  • V části A vyúčtování vezměme celkovou spotřebu měřenou v MWh (megawatthodinách).
  • Spotřebu vynásobíme cenou jedné megawatthodiny, kterou určuje naše smlouva. Zpravidla ji nalezneme v ceníku našeho produktu na stránkách dodavatele, v rozhraní našeho internetového účtu apod.
  • Pozor, je třeba použít celkovou cenu, tj. včetně regulované ceny za distribuci a systémové služby odpovídající našemu distribučnímu území, ceny za rezervovaný příkon, příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů, daní atd. Ceník většinou obsahuje i tyto položky, někdy jsou však vypsány odděleně. Jestliže náš dodavatel účtuje také fixní platby nezávislé na spotřebě, k vypočtené záloze je musíme připočíst.
  • Vypočtené náklady vydělíme počtem měsíců zúčtovacího období, typicky 12 měsíci. Vyúčtování však může zohledňovat i kratší období, například pokud jsme v uplynulém roce měnili dodavatele nebo má naše odběrné místo kratší historii než 1 rok.

Pokud je měsíční záloha nastavena správně, měla by být shodná či nižší než takto námi vypočtená částka.

Produkty s dynamickým určením ceny (dříve tzv. "spotové" produkty)

Předpokladem účinnosti smlouvy s dynamickým určením ceny je instalace průběhového měření. Cena bývá u těchto smluv stanovena vzorcem odvozujícím výslednou cenu energie z burzy, aktuální cenu si musíme podle tohoto vzorce vypočítat, nebo se můžeme obrátit na dodavatele, aby nám aktuální cenu sdělil. Solidní dodavatelé by ceny měli uvádět na svých webových stránkách či nás o nich pravidelně informovat jiným způsobem (emailem apod.).

Právě u dynamických smluv se ceny mohou měnit velmi rychle. Pokud si takový produkt sjednáme a záloha by se nám dlouho neměnila, může to, v případě změny ceny, vést k vysokému nedoplatku či přeplatku při ročním vyúčtování. O přepočet zálohy bychom proto měli dodavatele sami požádat.

Snížení spotřeby

Řada domácností začala s elektřinou a plynem šetřit. Avšak, vzhledem k tomu, že jsou zálohy stanovovány na základě průměrné spotřeby z minulého období, úspory by se do zálohových plateb promítly až se zpožděním.

Chceme-li zálohy snížit okamžitě, musíme se dodavateli ozvat a o nižší zálohy ho požádat. Ze zákona nemá povinnost nám zálohy snížit rychleji, než by odpovídalo popsaným pravidlům výpočtu. Jestliže mu ovšem úspory doložíme například samoodečtem, seriózní společnost nám vyhoví.

Co dělat, když zálohy nesedí

Jestliže by nám dodavatel účtoval jiné měsíční zálohy, než odpovídá našemu výpočtu, musíme se mu ozvat a požádat jej o vysvětlení výše záloh či o jejich snížení. Pokud dodavatel výši záloh, která je v rozporu s vaší důvodně předpokládanou spotřebou, nedokáže odůvodnit nebo zálohy nesníží, můžete se obrátit na ERÚ s podnětem na porušení energetického zákona.

Jestliže je důvodem růstu záloh zvýšení ceny, které proběhlo v souladu se zákonem, a záloha navýšené ceně odpovídá, ERÚ ani nikdo další ke snížení záloh dodavatele nutit nesmí. Mj. by to vedlo k nedoplatkům ve vyúčtování, které by domácnost musela tak či tak uhradit.

Řešením také není zálohy neplatit nebo je neplatit v plné výši, aniž bychom s dodavatelem komunikovali. Takový postup může vést k neoprávněnému odběru a následnému odpojení odběrného místa.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP