1/2024

Italian exhibition group: Ecomondo a Key Energy jako velká obchodní platforma mezinárodní green economy

| autor: TZ Ecomondo a Key Energy0

Italian exhibition group: Ecomondo a Key Energy jako velká obchodní platforma mezinárodní green ec

Během čtyř dnů byly hlavními aktéry na evropské platformě pod značkou Italian Exhibition Group, věnované green economy a obnovitelným zdrojům, firmy, trh a instituce.

Inovace, mezinárodní obchod a vědecký obsah byly hlavním rysem toho, co při inauguraci italský ministr životního prostředí Sergio Costa popsal jako „Velké Expo oběhové ekonomiky“. Jedná se tedy o nepostradatelnou akci pro všechny ty, kdo chtějí být protagonisty přechodu na green economy.

Je to svět, který byl na veletrhu reprezentován velkými podniky, družstvy, startupy. Toto jsou organizace, které se již dnes pohybují po perspektivní dráze společně se všemi těmi, kteří se rozhodli zavést zelenou stopu do svých obchodních modelů.

V pavilonech byly v popředí technologické a průmyslové návrhy nového paradigmatu pro moderní ekonomiku, které byly přítomny již během akce Udržitelné město, kde se setkaly všechny dostupné špičkové zkušenosti ze světa tzv. smart cities.

Dva veletrhy Ecomondo a Key Energy skončily dnes na výstavišti v Rimini s růstem o 4 % v počtu profesionálních návštěvníků. Jednalo se o buyery se značným zájmem o návrhy firem, které poprvé obsadily celý prostor výstavní čtvrti, jež má celkem 129 000 čtverečních metrů.

Pozitivní výsledky byly zaznamenány i z hlediska mezinárodní návštěvnosti, která letos představovala 10 % z celku. Veletrhu se zúčastnily firmy ze 115 zemí: 70 % z nich z Evropy, 9 % z oblasti Středomoří, i s výraznými účastmi z Číny a z Ruské federace. Mediální zájem byl obrovský: na konci těchto čtyř dní bylo zhruba 170 milionů kontaktů.

Byly oceněny průmyslové a vědecké obsahy a představení nejmodernějších evropských programů tykajících se nakládání s odpady, biohospodářství a obnovitelných zdrojů, včetně různých hlavních cílů definovaných pro rok 2018: evropská strategie pro plasty, řízení a zhodnocení vodních zdrojů, sanace pozemků, revitalizace přístavních lokalit, prevence a řízení hydrogeologických rizik, úprava a čištění vzduchu uvnitř i venku, monitorování emisí, energetická účinnost atd.

Z Ecomonda a Key Energy se pro velké světové značky stalo také strategické jeviště pro jejich produktové inzeráty a premiéry a pro definici synergií mezi průmyslovými koncerny s cílem zavčas se chopit obchodních příležitostí, které programy financované z evropských organizací nabízejí.

Početné byly také mezinárodní hlubší analýzy: poprvé v Itálii během Ecomonda se konal evropský summit o fosforu, kolem něhož se soustřeďují projekty a investice, které mají za cíl zpětné získávání z kalů z čistíren odpadních vod. Prostřednictvím agentury EASME (Executive Agency for Small and Medium Enterprise) Evropská unie prezentovala 38 projektů financovaných čtyřmi různými evropskými programy.

Velké pozornosti se také dočkaly obchodní příležitosti v oblastech Blízkého východu, severní Afriky a subsaharské Afriky, se zvláštním zaměřením na investiční perspektivy v Maroku, které se rozhodlo cílit na zařízení na výrobu obnovitelné energie. V popředí bylo také téma vývoje profesí v oblasti ekologie v Kanadě.

Během této akce byli italský ministr životního prostředí Sergio Costa a mnoho dalších členů vlády relevantními partnery v dialogu s průmyslem a vědeckou komunitou, kde byl přijat široce sdílený požadavek, aby ve svých agendách instituce daly přednost národnímu plánu pro oběhovou ekonomiku založenému na partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Italian Exhibition Group reflektovala i solidnost italského systému, kterou doložili čísly ze Správy Conai (67,5 % obalového odpadu prošlo recyklací v roce 2017) a indexem oběhovosti, kde je Itálie druhá po Nizozemsku v evropském měřítku.

Během prvních dvou dnů Generální stavy Green Economy zdůraznily vyhlídky zelených investic a připomněly, že během příštích 5 let by 7 – 8 miliard eur každoročních veřejných investic mohlo aktivovat 21,4 miliardy soukromých investic a vytvořit 440 000 nových pracovních míst ročně.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP