1/2024

Investice Evropy do projektu fúze ITER: ovládnutí síly slunce a hvězd

| autor: TZ Evropské komise/Petr Jarolímek (pracovní překlad)0

Investice Evropy do projektu fúze ITER: ovládnutí síly slunce a hvězd

EU je silným obhájcem udržitelnosti. Již řadu let podniká kroky k omezení emisí skleníkových plynů, bojuje proti změně klimatu a snaží se o zvýšení soběstačnosti Evropy v oblasti energetiky vzhledem k tomu, že její dovozní závislost je obzvláště vysoká u ropy (90%) a zemního plynu (69%). 

Polovina energie, kterou spotřebujeme, se dováží za cenu 1 miliardy EUR denně. Otázkou je, jak můžeme sladit náš potenciál s růstem, aniž bychom ohrozili život naší planety?

Odpověď spočívá v energetickém mixu budoucnosti. A fúze může být součástí. Energie slunce a hvězd má několik předností, které stojí za zvážení. Jejich palivo - izotopy vodíku – vynikají bohatostí a i při malém množství se z nich může uvolnit velké množství energie. 

Vodík o velikosti ananasu má v sobě tolik energie z jaderné syntézy jako 10 000 tun uhlí. Fúzní reakce je ve své podstatě bezpečná a nepředstavuje riziko roztavení. 

Nevytváří žádné skleníkové plyny a žádný trvalý odpad pro budoucí generace. Z tohoto důvodu EU investovala do ITER, největší vědecké spolupráce, která bude testovat možnosti získání energie z jaderné syntézy.

ITER sdružuje země EURATOM (EU-28 plus Švýcarsko), Čínu, Japonsko, Indii, Korejskou republiku, Rusko a USA. Zúčastněné státy představují 80% světového HDP a polovinu světové populace. 

Vědci po celém světě se podílejí na výzkumných a vývojových činnostech spojených s projektem a firmy vyrábějí miliony komponent, které budou shromážděny v Cadarache, na jihu Francie, kam je výzkum lokalizován.

Evropa, která je hostitelem největšího experimentu s jadernou syntézou, financuje téměř polovinu. Fusion for Energy (F4E), orgán EU, který byl zřízen před deseti lety, aby spravoval evropský příspěvek na projekt ITER, počítá s přibližně 450 zaměstnanci pracujícími v Barceloně (Španělsko), Cadarache (Francie) a Garchingu (Německo). 

Společnost F4E od svého založení investovala do evropské ekonomiky 4 miliardy EUR tím, že zadala více než 900 smluv 440 společnostem, výzkumným organizacím a 1500 subdodavatelům, kteří pracují na projektu ITER. 

Její vliv na větší konkurenceschopnost Evropy může být obecně znatelný v socioekonomické struktuře našeho kontinentu. Máme na mysli vytvoření nových pracovních míst a dovedností, partnerství mezi velkými a menšími společnostmi a předávání know-how k vývoji nových aplikací, které by mohly vstoupit na nové trhy. 

Pokud chcete zjistit více o evropském obchodním potenciálu a přečíst si názory některých našich dodavatelů, klikněte zde .

V prosinci 2017 oslavil ITER důležitý milník, když dosáhl 50% dokončení všech stavebních prací potřebných pro první fázi provozu - tzv. První plazmu. 

Pokrok na staveništi ITER, který se skládá z 39 budov a infrastruktur pod evropskou odpovědností, byl impozantní. Téměř 2000 lidí denně pracuje na ploše, která dosahuje téměř 42 hektarů. 

Klikněte zde a proleťte se nad tímto místem a seznamte se s prováděnými pracemi. 

Hlavní budova (komplex Tokamak), kde bude instalován stroj ITER, dosahuje své konečné úrovně (čtvrté patro) a znatelný je též pokrok výstavby různých pomocných budov, jako je Cryoplant, který vytvoří potřebné chladící kapacity, a budova Magnets Power Coversion, která bude energizovat silné magnety, které budou zadržovat super-horkou plazmu. Začínají se zde objevovat i další zařízení. Například do shromažďovacího sálu byla dodána první zařízení a v Cryoplantu byla nainstalována první nádrž.

Pokud jde o výrobu, Evropa si připsala spravedlivý podíl na úspěších. Na jaře roku 2017 byl odhalen nejmodernější magnet v dějinách předtím, než se přistoupilo k finálním etapám výroby. 

ITER bude vyžadovat silné magnety, které omezí horkou plazmu a budou regulovat její tvar a stabilitu. Evropa bude muset dodávat desítky cívek Toroidního pole a pět Poloidálních cívek. Postoupily také práce na výrobě vakuové nádoby, "kovového pláště", která bude hostit fúzní reakci. Evropa je zodpovědná za výrobu pěti sektorů, které jsou svěřeny konsorciu společností

V neposlední řadě ve spolupráci s organizací ITER a Consortiem RFX, investovala F4E do testovacího zařízení s neutrálními paprsky, aby vyvinula výkonné topné systémy, které budou nakonec použity ke zvýšení teploty plazmy ITER. 

K dnešním dni již byl nainstalován zdroj nejsilnějšího negativního iontového svazku ve své vakuové nádobě a první operace by měla začít v létě.

ITER lze popsat jako velkou technologickou hádanku, která posune naše znalostní hranice. Poskytne nám odpověď ohledně možnosti získání energie z jaderné syntézy, jejích nákladů a finanční návratnosti. 

V samé podstatě však pomůže tvůrcům politické agendy přijmout informovaná rozhodnutí o energetických scénářích budoucnosti. 

Závazek Evropy dohlížet na tento projekt nabízí naší průmyslové a vědecké komunitě jedinečnou příležitost ukázat svou sílu, růst a učit se, jak získat energii budoucnosti. 

Výzvy, jimž v současné době čelíme, vyžadují co nejširší energetickou alianci, která zaručí našim občanům přístup k bezpečným, dostatečným a udržitelným zdrojům energie. Pojďme společně, abychom toho docílili!

Pokud chcete být aktuálně informováni o pokroku v příspěvku Evropy na ITER, předplaťte si zprávy F4E a pravidelně navštěvujte webové stránky F4E .

Závěry porady o projektu ITER ze dne 12. dubna 2018

Původní znění zprávy: https://ec.europa.eu/info/news/looking-back-europes-contribution-iter-over-last-ten-years-2018-apr-12_en

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling