1/2024

Intenzivní obnova lesů pokračovala i v loňském roce

| zdroj: CZSO0

luca-bravo-A-fubu9QJxE-unsplash
zdroj: unsplash.com

Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 snížila na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry, podíl nahodilé těžby se zmenšil na 79 procent. Zalesňování provedené na rozloze téměř 40 tisíc hektarů bylo srovnatelné s předchozím rokem a mírně převažovala plocha zalesňovaná jehličnatými dřevinami.

V minulém roce opět došlo k poklesu těžby dřeva na 25,1 mil. m3, meziroční snížení představovalo 5,1 mil. m3. Stále platí, že většina vytěženého dřeva pochází z nahodilé těžby (78,8 %), její podíl na celkové těžbě dřeva se však postupně zmenšuje.

Těžily se hlavně jehličnaté dřeviny (91,8 %), avšak poměrně vysoký nárůst na 2,1 mil. m3 zaznamenaly listnaté dřeviny. V rámci těžby dřeva stabilně dominoval smrk (79,5 %), který následovaly borovice (8,9 %), buk (3,5 %) a modřín (2,5 %). Z územního hlediska se nejvíce dřeva vytěžilo v Kraji Vysočina, a to 5,3 mil. m3 dřeva (21,3 % celkové těžby v Česku), dochází zde však k pozvolnému snižování těžby.

U zalesňované plochy (sadba a síje) došlo meziročně k mírnému poklesu o 709 ha (-1,7 %) na 39 970 ha. „V roce 2022 se zalesňovalo na ploše téměř 40 tisíc hektarů. Sadba a síje byly celkově na podobné úrovni jako v předchozím roce, a pokračovaly tak intenzivní pěstební práce spojené s obnovou lesů po kalamitách,“ říká Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

V uplynulém roce nepatrně převažovala plocha zalesňovaná jehličnatými dřevinami (50,6 %). Při zalesňování se nejvíce uplatňoval smrk (31,7 %), dále buk (20,0 %), dub (15,1 %) a borovice (7,4 %). Při výsadbě se spotřebovalo 226 milionů sazenic (z toho 62,6 % listnáčů). Průměrná spotřeba sazenic na hektar sadby činila 5,7 tisíce kusů, u listnatých dřevin 7,2 tisíce a u jehličnanů 4,2 tisíce, přičemž došlo ke snížení průměrné spotřeby sazenic na hektar o 333 kusů. Nejvíce se loni zalesňovalo v Kraji Vysočina (9 153 ha, tj. 22,9 % celkového zalesňování v Česku). U přirozené obnovy lesa došlo k nárůstu o 977 ha na 10 088 ha (+10,7 %). Mírně zde převažovaly listnáče (50,6 %), z dřevin byl nejčastěji využíván smrk (39,0 %) a dále buk (22,9 %).

Na konci roku 2022 zaujímaly lesní pozemky v Česku plochu 2 680 372 ha, státní lesy z nich tvořily 54 %.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA