Tag: LESY

wim-van-t-einde-AKt94NmOy3w-unsplash

Aktuality / Voda / 28. 9. 2023

Zadržování vody v lesních půdách zlepšuje schopnost krajiny adaptovat se na změny klimatu

Půdní voda je nezastupitelným médiem při tvorbě půdního tělesa a ve fyziologii živých organismů. Voda se v půdě vyskytuje v různých skupenstvích, které utvářejí její hydrofyzikální vlastnosti a ovlivňují tak všechny ekosystémové funkce lesů. Jejich vývoj, včetně vztahů mezi chemickými a fyzikálními vlastnostmi, je však ovlivňován a měněn způsobem využívání krajiny.

anastasiya-romanova-z3Qi4Q0116k-unsplash

Aktuality / Voda / 18. 9. 2023

Jak omezit povrchový odtok vody na lesních cestách

Hospodaření s vodou v krajině dnes představuje jeden ze stěžejních pilířů trvale udržitelného zemědělství a lesnictví. Soustřeďuje se na zadržování vody a zpomalení jejího odtoku. V lesním prostředí jsou hlavním zdrojem povrchového odtoku vody lesní cesty, jinak k němu dochází jen ojediněle. Zpomalit či omezit rychlý odtok vody z lesa mají pomoci vsakovací zařízení budovaná na objektech lesních cest, zejména na trubních propustcích.

landon-parenteau-QDFbLwy0hMY-unsplash

Aktuality / Dotace / 16. 9. 2023

Druhé kolo příjmu žádostí podle Strategického plánu je zaměřeno na obnovu lesů po kalamitách

Ministerstvo zemědělství připravilo 2. kolo příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP). Tentokrát se týká majitelů lesů. Mohou požádat o peníze na obnovu lesů po kalamitě, celkem je na to připraveno 128 milionů korun. Žádosti o podporu se začnou přijímat na konci listopadu 2023.

geranimo-qzgN45hseN0-unsplash

Aktuality / Ovzduší / 4. 8. 2023

Globální změna ohrožuje lesní půdu

Lesní ekosystémy přispívají k boji s důsledky globálních změn zejména prostřednictvím ukládání uhlíku, který přijímají z atmosféry do lesní půdy. V tomto procesu je klíčová role půdních mikroorganismů – bakterií a hub. Jak nyní popisují vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR v článku publikovaném v časopise Nature Reviews Microbiology, lesy a jejich mikrobiom jsou zároveň globálními změnami klimatu ohrožovány.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE