Reklama

10. 6. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Martina Jandusová

II. část polemiky na téma: Jaká opatření proti suchu by se měla přijmout?

Ačkoliv jsme se v posledních týdnech dočkali vydatných srážek, i tak podle odborníků prožíváme nejintenzivnější suché období za 500 let.

V uplynulém týdnu došlo v Česku ke zlepšení situace a zmizely tři nejhorší stupně sucha ze šesti. Nejedná se pouze o zlepšení v povrchové vrstvě půdy, ale i ve vrstvě hlubší, do jednoho metru. Třebaže jde o pozitivní zprávy, na polovině území se sucho vyskytuje i nadále. I proto je stále aktuální otázka:

  • Která opatření bychom mohli udělat v co nejkratší době, abychom alespoň zpomalili blížící se patálie s vodou?

Pavel Policar, VaK Havlíčkův Brod

Jasná a velmi aktuální otázka, která mě přivádí až zpátky k mým studiím ŽP jak na Karlovce, tak na Londýnské Univerzitě. V obou případech šlo o hydrologii a aplikovanou krajinářskou hydrologii, resp. water management na Imperial College.

Myslím si, že je potřeba něco skutečně a urgentně se zadržením vody v krajině dělat, a to hned - ale ne alibisticky a nesystémově, jak je tomu nyní.

Postupná obnova a další budování rybniční sítě je jistě správný směr. Řeší místní dosycování podzemních vod, průtokovou stabilitu a ochranu při přívalových situacích. Neřeší však situaci plošně pro celé naše území ani náhodou. Je to pochopitelně cesta finančně i časově náročná. Ještě horší, dražší, lokálnější a časově náročnější je budování přehrad.

Nejefektivnější a nejrychlejší by byla plošná korekce odtokových a zejména výparových poměrů v krajině. Je pouze možná, změnami anebo korekcemi osevních postupů. Neméně důležitá je obnova a ochrana dobře, na zadržení vláhy (podle půdních a svažitostních poměrů) „konstruovaného“, lesního porostu. Pochopitelně by vše muselo být citlivě (i vzhledem k ekonomice agrohospodaření) vyváženo, kompenzováno a směřováno k motivaci agro-chování.

Tady máme v ČR největší potenciál a největší rezervy a zároveň i největšího nepřítele v setrvačnosti, čistě ekonomicky se chovajících subjektech (nemotivovaných k agroekologickému chování) v systematicky neřízeném a dotacemi špatně motivovaném agro sektoru, o výchově a osvětě ani nemluvě. 

Dalšími užitečnými, ale pouze „doplňky“, které se realizují, jsou zadržení srážkových vod v urbánních celcích a individuální nakládání se srážkovými vodami. 

Myslím, že nedostatek koncepce a motivovanosti (včetně přehodnocení dotačních schémat a priorit) je cesta, která v relativně krátkém horizontu (1-2 roky legislativní proces) může přinést největší výsledky, finančně nejefektivněji a v nejkratším čase.

P.S. Nechci ani podceňovat systémy na úsporu vody při spotřebě vody a to jak v domácnostech, tak technologické úspory v průmyslu. Ale jsou dle mého názoru jen potřebným doplňkem velkých plošných a systémových příležitostí na udržení vody v krajině, o kterých píšu výše.

Ministerstvo životního ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372