2/2023

Hodnocení dopadů regulace – Regulatory Impact Assessment - RIA

| autor: MPO0

Hodnocení dopadů regulace – Regulatory Impact Assessment - RIA

Jako efektivní nástroj k tomu slouží hodnocení dopadů regulace tzv. RIA (Regulatory Impact Assessment), což je povinnost předkladatele zhodnotit dopad budoucí regulace, a to již ve fázi plánování.

Dále je nezbytné po určitém čase každý existující právní předpis podrobit přezkumu z hlediska účinnosti a naplňování daných cílů. Vyhodnocení účinnosti právního předpisu musí být prováděno vždy ve spolupráci s dotčenými subjekty. Aktuálně je připravována podoba Zprávy o přezkumu regulace.

Při zpracování RIA se postupuje podle vládou schválených Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace RIA (viz příloha č. 1). Usnesení vlády ČR ze dne 3. února 2016 č. 76 (viz přílohy č. 2 a č. 3), kterým byly schváleny změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), uložilo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů zajistit dodržování postupů vyplývajících z tohoto usnesení.

Organizační zajištění provádění RIA je plně v kompetenci orgánů státní správy.

K Obecným zásadám RIA byly zpracovány čtyři doprovodné metodiky jako podpůrné metodické nástroje pro ústřední správní úřady v rámci zpracovávání hodnocení dopadů.

  • Metodika hodnocení dopadů regulace na malé a střední podniky
  • Metodika hodnocení dopadů regulace na konkurenceschopnost
  • Metodika hodnocení rizik v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA)
  • Metodika hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí

Koordinace, metodické řízení a podpora procesu RIA na úrovni ústředních správních úřadů v ČR je zajišťována Oddělením pro koordinaci procesu RIA při Úřadu vlády ČR, které zajišťuje imezinárodní spolupráci. Viz např. platformy REFIT (Program Evropské komise pro účelnost a účinnost právních předpisů.

Evropská komise chce prostřednictvím této iniciativy vést dialog s členskými zeměmi a zainteresovanými stranami o tom, jak zlepšit právní předpisy EU.) a Better Regulation Network (Schází se za účelem výměny zkušeností a znalostí v oblasti lepší regulace. Členy jsou jak evropské, tak mimoevropské země.). 

V rámci resortu Ministerstva průmyslu a obchodu bylo vydáno k zajištění dodržování Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace RIA aktualizované Opatření č. 7/2016 ministra průmyslu a obchodu o dodržování Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace RIA včetně příloh(příloha č. 4).

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP