1/2021

Hlavní body z 38 jednání fóra o prosazování

| zdroj: MPO0

laptops-593296_640.jpg
zdroj: pixabay

Fórum o prosazování odsouhlasilo kontrolu bezpečnostních listů v roce 2023 v rámci celounijního projektu. Fórum rovněž přijalo revidovaný souhrn analytických metod pro kontrolu dodržování omezení podle REACH (zveřejněno ECHA 29. 6. 2021).

Celoevropský projekt o prosazování (REF-11) v roce 2023 bude zaměřený na kvalitu informací v bezpečnostních listech.

Bezpečnostní listy jsou důležitým zdrojem pro předávání bezpečnostních informací o látkách a směsích v dodavatelském řetězci.

Nedostatečná kvalita informací v bezpečnostních listech je dlouhodobým problémem, který byl zjištěn v mnoha předcházejících projektech fóra o prosazování – v roce 2013 byly v rámci projektu REF-2 zjištěny nedostatky u 52 % případů. Zkušenosti z kontrolních činností v členských státech potvrzují, že tento problém dále přetrvává.

Projekt bude kontrolovat soulad s revidovanými požadavky podle přílohy II nařízení REACH, která stanoví obsah a formát požadovaný pro bezpečnostní listy. Vzhledem k tomu, že revidované požadavky vstoupí v platnost v roce 2023, je vhodná příležitost pro harmonizovaný projekt týkající se kontrol, zda společnosti v celé EU tuto povinnost plní.

Projekt REF-11 bude připraven v roce 2022, kontroly budou provedeny v roce 2023 a zpráva bude zveřejněna v roce 2024.

Byl rovněž přijat revidovaný souhrn rozšiřující počet analytických metod doporučených pro kontrolu dodržování omezení podle nařízení REACH, který bude zveřejněn na internetových stránkách ECHA a společnosti budou mít možnost ověřit si, zda dodržují podmínky omezení. Souhrn nyní obsahuje 400 metod ke kontrole 56 položek omezení z přílohy XVII nařízení REACH včetně některých nejnovějších položek např. položky 72 omezující používání látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) v textiliích.

Fórum a podskupina fóra pro nařízení o biocidních přípravcích (BPRS) rovněž diskutovaly o zkušenostech ze dvou virtuálních workshopů s akreditovanými zainteresovanými organizacemi, které se konaly na jaře 2021. Semináře byly zaměřeny na zjištění a doporučení z projektu BEF-1 ohledně předmětů ošetřených biocidy, projektu REF-7 k registraci podle nařízení REACH a pilotního projektu ke kontrole omezení podle nařízení REACH a označování dovážených výrobků podle nařízení CLP.

Semináře zlepšují transparentnost fóra a BPRS tím, že poskytují zúčastněným stranám a kontrolním orgánům možnost zapojit se, diskutovat a vyměňovat si názory. Fórum a BPRS budou v příštích letech pořádat podobné semináře.

Fórum o prosazování se sešlo ve dnech 15. až 18. června a jeho podskupina pro nařízení o biocidních přípravcích ve dnech 22. až 23. června 2021.

Další informace:

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo