1/2024

Fotovoltaika ve středu pozornosti

| autor: Petr Jarolímek0

Fotovoltaika ve středu pozornosti

Čtyři přednáškové bloky byly věnovány trendům a nové legislativě, praktickým zkušenostem s provozem FVE, optimalizaci provozu FVE a legislativě, financování a podmínkám připojování.

Na konferenci zazněla např.přednáška Hlavní vývojové trendy ve fotovoltaice prof.Ing.Vítězslava Bendy (FEL ČVUT v Praze), v níž zdůraznil, že cena energie z OZE musí být srovnatelná se standardními zdroji. Dále poukázal na souvislost mezi účinností FV modulů a jejich cenou. Trh ovládnou Ti, kdo budou splňovat 3 kritéria: nízkou cenu, vysokou účinnost a dlouhou životnost.

Prof.Benda též hovořil o technologiích a materiálech, které rozdělil na objemové (krystalický křemík – 95% světové produkce), tenkovrstvé struktury (5% světové produkce) a nové materiály. Pokud jde o cenu, je hlavním trendem ve fotovoltaice její pokles s rostoucím objemem výroby.

DSC_0343.JPG

Ing.Rostislav Krejcar (ERÚ) ve svém příspěvku hovořil o pohledu ERÚ na budoucí změny v podpoře OZE v ČR. V úvodu zmínil, že 40% elektrické energie z OZE pochází z Asie, necelých 20% ze Severní Ameriky a z Evropy lehce přes 20%.

Uvedl, že zatímco u geotermálních a malých vodních elektráren náklady, především investiční, stoupají, je fotovoltaika v průměru nejlevnějším zdrojem. Celkově dochází k poklesu nákladů na výrobu elektrické energie z OZE, což je ovlivněno i nárůstem počtu výroben OZE.

ČR splnila cíl 20% celkového podílu OZE na výrobě (ne jen elektrické) energie. Budoucím cílem v OZE je mít do r.2030 32% podíl výroby energie na hrubé konečné spotřebě. Pokud by se celkové cíle EU rozpočítávaly proporcionálně na jednotlivé členské státy, pak pro ČR vychází cíl 20,9%.

Z hlediska podpory v ČR funguje systém podpory pomocí výkupních cen, případně podpora investiční. Jinde ve světě se orientují především na tzv.tendry, neboli aukce.

Budoucí schéma podpory bude i v ČR od r.2021 založeno na protržních mechanismech, tedy na tzv.soutěžním nabídkovém řízení (tendy, aukce), a to na principu pay-as-bid, tedy každému bude přiřazena cena, kterou nabídl, nikoli jednotná všem. 13 zemí EU má nabídková řízení zavedena, 11 zemí plány na zavedení aukce dosud nemá.

Na konferenci zazněla celá řada dalších zajímavých, a sice především praktičtěji zaměřených příspěvků. Velmi zajímavě hovořil např. Ing.Jaroslav Šuvarský (S-Power Energies) o zkušenostech s rozvojem fotovoltaiky v ČR v posledních letech. Jak vybrat ten správný modul z hlediska kvality zaznělo v podnětném příspěvku Ing.Ladislavy Černé (FEL ČVUT v Praze).

O možnostech financování a dotacích pojednávaly např.příspěvky Ing.Jana Kříže (MŽP ČR), Ing.Kateřiny Večeřové (KB) a Ing.Petra Novotného (RENARDS dotační). O diagnostice FVE pojednaly příspěvky Ing.Miroslava Simka (Photon Energy Operations), Ing.Pavla Hrziny (FEL ČVUT Praha) a Stuarta Brannigana (AEG Solar Solutions).

Ing.Jan Habart, Ph.D. (Komora OZE) zajímavě pohovořil o možnostech výroby zelené energie pro samospotřebu a v energetických komunitách (jedné z novodobých forem družstevnictví) s ohledem na zimní energetický balíček.

Přehled všech přednášejících i témat lze nahlédnout zde.

Součástí programu byla i doprovodná výstava, kde kromě velké škály domácích akumulátorů energie si bylo možno prohlédnout nový robotický čistič solárních panelů, řadu novinek v oblasti vysoce výkonných fotovoltaických panelů a malou výstavu elektromobilů. V Malém sále Sportcentra STEP pak proběhly tři doprovodné semináře.

DSC_0339.JPG

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP