2/2023

Finanční ztráty z vodní eroze dosahují téměř 18 miliard ročně

| autor: Naše voda. Informační portál o vodě0

Finanční ztráty z vodní eroze dosahují téměř 18 miliard ročně

Údaje jsou uvedeny v podkladové analýze pro přípravu Společné zemědělské politiky ČR na období po roce 2021.

Podle podkladů je v současné době silně poškozeno erozí přes 500 tisíc ha půdy, na silně erodovaných půdách dochází ke snížení hektarových výnosů až o 75 procent a ke snížení ceny půdy až o 50 procent.

Z podkladů analýzy situace dochází u některých půd k zásadnímu úbytku organické hmoty v půdě, přičemž rozsah není přesně znám. Podle bilancování OL v půdě je snížen obsahu humusu o 5 – 15 procent.

V ČR se ročně aplikuje ve stájových hnojivech přibližně o 1–1,5 tuny na hektar méně oproti skutečné potřebě. Až 90 procent zemědělských půd v ČR je utuženo v podorničí.

V ČR bylo v roce 2016 zhutněním ohroženo přes 33 procent zemědělských půd, zhruba 70 procent těchto půd je ohroženo tzv. technologickým utužením (pojezdy těžké techniky).

Dle výsledků stanovení obsahů rizikových prvků v půdě, byly nejvíce problémové obsahy kadmia s 9,7 procenta nadlimitních vzorků za všechny půdy, dále arsenu (9,0 %), chromu (6,0 %) a zinku (5,7 %) a berylia (5,5 %).

Podmáčené půdy zaujímají plochu 5,78 procenta zemědělského půdního fondu. Sníženou mikrobiální aktivitou dochází k zásadnímu úbytku organické hmoty a humusu, utužení půd, změnám vodního a vzdušného režimu půd. Odvodnění půd systematickou drenáží se týká přibližně 25 procent ploch.

Zdroj: nase-voda.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP