1/2023

Evropští ministři životního prostředí diskutovali s ministry pro energetiku o balíčku „Fit for 55“ a sociální spravedlnosti, probrali pesticidy i odlesňování

| zdroj: MŽP0

Pavel ZAMYSLICKY Cropped.jpg
zdroj: mzp.cz

Francouzské Amiens dalo 20. a 21. ledna ministrům životního prostředí a ministrům pro energetiku zemí EU šanci prodebatovat roli lesů v environmentálních a energetických politikách i nutném promítnutí sociální spravedlnosti do balíčku „Fit for 55“. Na tzv. neformální Radě, která slouží především k výměně názorů mezi členskými státy, se hovořilo i o boji proti importovanému odlesňování, nebo také o evropském postoji k používání pesticidů v zemědělství. České MŽP zastupoval dočasně pověřený náměstek ministryně životního prostředí Pavel Zámyslický.

Jednání odstartovala diskuze ke sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy ohledně používání pesticidů, resp. přípravků ochrany rostlin, mezi které patří mj. herbicidy a fungicidy. Ministři hledali i způsob, jak zajistit, aby se evropská ambice snižování používání pesticidů promítla i do dovozu potravin ošetřených „chemií“ ze třetích zemí. ČR podpořila všechna opatření vedoucí k omezování nebezpečných chemických pesticidů.

Dále probíhala neformální výměna názorů k implementaci Strategie EU pro udržitelnost chemických látek ze zasedání Rady pro životní prostředí v březnu 2021. Implementace Strategie totiž přináší nové priority a výzvy v návaznosti na evropský cíl nulového znečištění stanovený Zelenou dohodu pro Evropu. ČR podpořila zejména cíl dosáhnout maximálního snížení úniků chemických látek do životního prostředí. „Tohoto cíle lze dosáhnout pouze úzkým propojením Strategie s dalšími klíčovými dokumenty, a to zejména těch, které se týkají odpadů, “ uvedl náměstek MŽP Pavel Zámyslický.

Dále na jednání probíhala diskuze k boji proti importovanému odlesňování, neboli k dovozu produktů do EU, jejichž pěstování a s tím související rozšiřování zemědělské půdy se přímo odráží v globálním odlesňování. Evropská komise v listopadu 2021 představila legislativní návrh týkající se komodit a produktů spojených s odlesňováním a degradací lesů. Legislativní návrh se opírá o sdělení Komise o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů z července 2019, které reagovalo na pokračující trend odlesňování a degradaci lesů v globálním měřítku. Ze sdělení mimo jiné vyplynulo, že stávající politiky pro ochranu a udržitelné využívání lesů nejsou dostatečné, zejména s ohledem na dopady celosvětové zemědělské produkce. ČR na jednání podpořila další vyjednávání s třetími zeměmi pomocí tzv. dobrovolných dohod o partnerství. Jedná se o právně závazné obchodní dohody mezi EU a zeměmi produkujícími dřevo mimo EU. Účelem dobrovolných dohod o partnerství je zajistit, aby dřevo a dřevěné výrobky dovážené do EU pocházely z legálních zdrojů.

Na druhý den hovořili ministři o balíčku „Fit for 55“ a potřebě, aby při ekologické transformaci zajistil i její sociální spravedlnost. V této souvislosti ČR uvedla, že Sociálně klimatický fond by mohl být vhodným nástrojem k řešení negativních sociálních důsledků, které by mohlo přinést rozšíření EU ETS.

Společné jednání ministrů životního prostředí a energetiky se zaměřila na téma role lesů a dřeva v environmentálních, energetických a klimatických politikách. Ministři se věnovali otázkám výběru regulatorních nástrojů, které by nejefektivněji směřovaly vytěžené dřevo do výrobků s dlouhou životností a dále tomu, jaké nástroje by mohly být zavedeny pro rozvoj recyklace dřevěných výrobků na konci životního cyklu a jejich využití pro energetické účely. ČR kvitovala zohlednění dalších výrobků poutajících uhlík v emisní inventuře, mezi které budou nadále patřit i výrobky ze dřeva.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS