1/2024

Evropští ministři: Nová strategie pro plasty bude přínosem, pokud budeme provádět konkrétní opatření

| autor: Tiskové zprávy MŽP0

Evropští ministři: Nová strategie pro plasty bude přínosem, pokud budeme provádět konkrétní opatře

Na pravidelném jednání Rady pro životní prostředí evropští ministři probrali oběhové hospodářství (tzv. oběhový balíček).

„Strategie, kterou zveřejnila Evropská komise v lednu 2018[1], správně formuluje skutečné problémy vycházející z dnešní neudržitelné situace kolem produkce plastů a nakládání s odpadními plasty,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který Českou republiku na jednání zastupoval. „Jsme rádi, že se Komise chce zaměřit na regulaci biologicky rozložitelných plastů, nadrozměrných obalů a jednorázových plastů, protože v tom vidíme velký potenciál ke změnám,“ doplnil. Dodal zároveň, že výchozím bodem pro každou takovou aktivitu je ale vzniku odpadů předcházet.

Nový balíček Evropské komise obsahuje 3 témata - evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství, provázanost právních předpisů věnovaných chemickým látkám, výrobkům a odpadům i rámec pro sledování oběhového hospodářství. Tyto iniciativy (nelegislativního charakteru) doplňuje zpráva o kritických surovinách a zpráva o oxo-plastech, které patří ke skupině plastů s údajnou biologickou odbouratelností výrobci pouze deklarovanou. 

Evropa mj. konstatuje, že neexistují žádné důkazy o tom, že by tyto materiály měly pozitivní přínos pro životní prostředí. Plast se sice rozpadá na malé částečky, ale ty pak zůstávají v životním prostředí enormně dlouhou dobu. Problém kontaminace plasty se kvůli nim v životním prostředí přesouvá do potravních řetězců, kde sice není vidět, ale může přinášet mnohem větší zkázu.

Česká republika vnímá novou evropskou strategii jako velmi optimistickou, reálný stav nakládání s plasty v EU a výhled do budoucna, který ovlivňují například kroky Číny k omezení dovozu znečištěných plastů, nejsou dobrou startovní plochou pro její úspěšné naplňování. Je proto třeba stanovit konkrétní řešení. 

Za nejlepší možný přístup považuje ČR přijímání takových dobrovolných a ekonomických nástrojů a pobídek, které budou znamenat i reálnou stimulaci poptávky po výrobcích obsahujících recyklované materiály. „Česká republika výrazně podporuje dobrovolné aktivity průmyslu a výrobců v oblasti redukce plastového odpadu, protože prevence vzniku odpadu je na špičce hierarchie nakládání s odpady,“ přiblížil plány ČR Vladislav Smrž. „Touto cestou chceme v ČR docílit snížení používání jednorázových plastů a nádobí.“

Již minulý týden při jednání s eurokomisařem Vellou představil ministr Brabec pozici MŽP směrem ke snižování jednorázových plastů, konkrétně plastového nádobí ve fastfoodech, na čerpacích stanicích, ve vlacích a občerstvovacích zařízeních. Ministr Brabec odstartoval projekt, který aktuálně vzniká jako reakce MŽP na neudržitelnou spotřebu jednorázových plastů. Ministerstvo životního prostředí oslovilo v první fázi několik řetězců, kterým nabízí připojit se k iniciativě ministra Brabce nazvané #dostbyloplastu. 

Spočívá v uzavření dobrovolných dohod mezi MŽP a společnostmi, které budou ochotné zavázat se ke snížení spotřeby plastů a jednorázového nádobí ve svých provozech. „Nechtěl jsem čekat, až se dojedná nová evropská legislativa v oblasti snižování jednorázových plastů. Současný stav je neudržitelný a postupně jsme zavalováni odpadky, které končí na skládkách. Někoho to překvapí, ale ani kelímky z kukuřičného škrobu nebo bioplasty nejsou řešením, protože se buď do kompostu nedostanou, nebo neplní svojí funkci. Takže jedinou cestou je odpadu předcházet a plastové nádobí, brčka nebo kelímky na kávu vůbec nepoužívat, nebo aspoň maximálně omezit jejich použití. Lidé jsou dnes daleko odpovědnější vůči životnímu prostředí, ale musí mít možnost volby. A právě tady je obrovský prostor pro firmy ukázat svoji společenskou odpovědnost a nabídnout lidem alternativy,“nastínil iniciativu #dostbyloplastu ministr Brabec.

Evropští ministři se dnes věnovali také sdělení o provázanosti právních předpisů věnovaných chemickým látkám, výrobkům a odpadům, které obsahuje oběhový balíček.„Je nutné se zabývat tím, aby byla skutečně zajištěna netoxická recyklace, ale zároveň, aby bylo jasné, co se stane s odpadem, který nebude vhodný pro vstup do recyklace na základě omezení vyplývajících z chemické legislativy,“ vysvětlil náměstek Smrž.

Poznámky:

[1] Tzv. minibalíček pro oběhové hospodářství z 16. ledna 2018: zde.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP