Reklama

28. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Solární asociace

Evropská komise schválila francouzské programy na podporu obnovitelných zdrojů

Unijní orgány posvětily tři nová francouzská schémata podpory, díky nimž by mělo vzniknout zhruba 2600 MW nové instalované kapacity ve fotovoltaice a 60 MW ve vodní energii. Tato iniciativa by měla dovést Francii k jejímu cíli: výrobě 23% energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020.

Dva programy zaměřené na solární energii budou mít rozpočet 439 milionů Eur ročně (téměř 12 mld. Kč). Konkrétně půjde o:

  • garantované výkupní ceny elektřiny z malých fotovoltaik do 100 kW instalovaných na střechách obytných a komerčních budov. V tomto schématu se očekává vznik nových 1500 MW výkonu
  • podpůrný mechanismus pro větší instalace nad 100, resp. 250 kW s garantovanou výkupní cenou pro příštích 20 let. Příjemci tohoto programu byli vybráni již v letech 2011 – 2013 v rámci tendrů a vybudují 1100 MW kapacity v nových solárních elektrárnách

Všechny předložené francouzské programy podpory byly posuzovány s ohledem na unijní pravidla pro státní podporu, která zajišťují, že nedochází k plýtvání veřejnými prostředky, a především k překompenzaci.

Evropská komise poté došla k závěru, že jsou v souladu s unijními cíli pro podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů a že narušení konkurenčního prostředí díky injekci veřejných prostředků je minimalizováno.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372