2/2023

EU posílí svůj závazek z Pařížské dohody. Do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů alespoň o 55 %

| zdroj: MŽP0

mzp_envirada_Smrz01.jpg
zdroj: mzp.cz

Ministři členských států EU dnes na jednání Rady pro životní prostředí potvrdili dohodu Evropské rady z minulého týdne o navýšení klimatického cíle EU do roku 2030 minimálně na 55 %. Shodli se také, že tento cíl bude prezentován jako příspěvek EU a jejích členských států k naplňování závazků Pařížské dohody.

Rada jednala i o strategii EU pro udržitelnost chemických látek, schválila závěry k oběhovému hospodářství a k vazbě mezi digitalizací a životním prostředím. V rámci A-bodů byl bez diskuse schválen Víceletý finanční rámec EU 2021 – 2027. ČR na jednání zastupoval náměstek MŽP Vladislav Smrž.

Zasedání řešilo přijetí pozice Rady k návrhu nařízení o Evropském právním rámci pro klima, který má stanovit právně závazný cíl dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Na summitu Evropské rady 11. prosince se leadři evropských zemí shodli na společném klimatickém cíli do roku 2030, tedy na snížení emisí skleníkových plynů na úrovni celé EU alespoň o 55 % oproti roku 1990.

Ministři životního prostředí dnes tuto dohodu formálně potvrdili. Konečná podoba nařízení pak vzejde z vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem. Vzhledem k tomu, že spolu s novým cílem se na jednání Evropské rady definovaly také podmínky, které mají umožnit jeho dosažení, mohla pozici Rady podpořit i ČR.

„Dnešní vyjednávání již nebylo tak dlouhé a intenzivní jako jednání Evropské rady minulý týden. S výsledkem jsme spokojeni. Došli jsme ke kompromisu a věříme, že finální dohoda s Evropským parlamentem se od něj příliš neodchýlí,“ uvedl náměstek Smrž.

Ministři schválili také to, aby byl cíl snížení emisí alespoň o 55 % komunikován jako nový příspěvek EU a jejích členských států v rámci naplňování Pařížské dohody. Smluvní strany dohody musí do letošního 31. prosince aktualizovat svůj klimatický závazek pro rok 2030, a díky dnešnímu rozhodnutí Rady tak může EU nahlásit svůj příspěvek včas. Pro návrh hlasovaly všechny členské státy.

Ministři dále diskutovali o nové Strategii pro udržitelnost v oblasti chemických látek, kterou Evropská komise vydala 14. října. Německé předsednictví připravilo pro diskuzi několik otázek, které se týkaly mj. míry ambicí této strategie či návrhu Komise pozměnit stávající legislativu, např. tzv. nařízení REACH. V diskuzi zazněla obecná podpora celkové ambici i cílům strategie, většinou delegací bylo kvitováno především její zaměření na omezení nejvíce nebezpečných látek.

Delegace rovněž přivítaly záměr EK revidovat nařízení REACH, upozornily však, že revize musí být zacílená na jeho konkrétní části. ČR na jednání uvedla, že úroveň ambicí strategie je podle ní přiměřená stanoveným cílům a že není nakloněna zásadním změnám nařízení REACH.

„Existující legislativu EU považujeme za velmi dobrý základ pro naplňování strategie. Je třeba zajistit především správnou implementaci této legislativy a zlepšit kontrolu jejího dodržování ve všech členských státech,“ řekl náměstek Smrž. Rada pro životní prostředí se bude strategií zabývat i během nastupujícího portugalského předsednictví.

Dále byly na dnešním zasedání přijaty dvoje závěry - o zajištění oběhového a ekologického oživení, které reagují na nový akční plán k oběhovému hospodářství, a k digitalizaci ve prospěch životního prostředí, což bylo jedním z prioritních témat končícího německého předsednictví. ČR se na přípravě obou dokumentů aktivně podílela. Výsledný text obou závěrů ČR na jednání podpořila.

Posledním bodem na programu bylo přijetí pozice Rady ke změně tzv. Aarhuského nařízení. Na základě tohoto nařízení se v EU aplikují ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Členské státy v minulosti samy vyzvaly Komisi, aby předložila návrh na úpravu nařízení, který by odstranil některé nedostatky při uplatňování Aarhuské úmluvy v EU. ČR výslednou pozici Rady podpořila, avšak považuje za důležité pokračovat v diskuzi o rozsahu oblastí, kterých se změna nařízení dotkne. Tento návrh bude ještě předmětem vyjednávání s Evropským parlamentem.

Na jednání Komise představila i nový návrh nařízení o požadavcích na udržitelnost baterií z 10. prosince 2020.

Náměstek Smrž se během jednání sešel i s portugalským ministrem životního prostředí J. P. M. Fernandesem, hovořili spolu o nadcházejícím předsednictví v Radě EU, o Agendě 2030 a o možnostech bilaterální spolupráce. Dále jednal s generální ředitelkou pro životní prostředí z Evropské komise F. Fink-Hooijer o naplňování evropské legislativy v oblasti ovzduší či odpadů. Před jednáním Rady také proběhla tradiční koordinace zemí V4.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP