1/2024

Elektromobil pro podnikání

| autor: Fair care0

Elektromobil pro podnikání

Podniky i podnikatelé, kteří využívají k předmětu svého podnikání automobil, se mohou připojit ke snižování uhlíkové stopy společnosti nákupem elektromobilu, kterým přispějí k omezení vypouštění škodlivých emisí do ovzduší. Podstatnou překážkou pro pořízení elektromobilu byla doposud jeho pořizovací cena, nyní ji však pomáhá překonat nabídka dotačních prostředků.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) nabízí možnost získat finanční podporu na pořízení elektromobilu v rámci V. výzvy Nízkouhlíková technologie – elektromobilita. Velikost podniku není v tomto případě vůbec omezena, zažádat o dotaci může jakýkoli, ovšem výše samotné podpory už je podle velikosti podniku odstupňována.

Obtíže se získáním podpory budou mít podniky, které spadají do seznamu nepodporovaných sektorů v rámci klasifikace ekonomických činností. Jedná se například o lesnictví, zemědělství a rybářství, další nepodporované typy ekonomickýchčinností podniku jsou uvedenév příloze č. 1 výše zmíněné výzvy.

Žádat v tomto případě je možné pouze o podporu na elektromobil nikoli pro hybridní vozidlo vč. technologie plug-in. Maximální výše dotace u nejčastěji žádaného typu elektromobilu (osobní, třída M1) činní 30 % pro malý podnik, s rostoucí velikostí podniku se podpora snižuje až k 20%. Vyšší dotace je možné získat na motocykly a nákladní vozy, které ale momentálně nejsou na našem trhu dostupné.

Mezi důležité podmínky poskytovatele dotace patří zveřejnění účetní uzávěrky podniku v obchodním rejstříku, a to za poslední dva roky. Zmíněná účetní uzávěrka musí obsahovat účetní rozvahu včetně výkazu zisku a ztrát. Tyto informace slouží k sestavení ekonomického hodnocení podniku, které prokáže, že žadatel je schopen využívat elektromobil minimálně po dobu 3 až 5 let od získání dotace.

Další důležitou přílohou žádosti o finanční podporu je indikativní nabídka nového elektromobilu. Jedná se o nabídku od dodavatele, kde musí být uvedeny údaje o vozidle jako kapacita baterie, výkon vozidla a informace o jeho ceně a DPH. Plusové body při hodnocení každé žádosti získává ten žadatel, který se zaváže vyměnit svůj stávající automobil s konvenčním pohonem právě za nový elektromobil.

Finanční příspěvek z operačního programu je poskytován v režimu veřejné podpory de minimis. V letošním roce byla podpora v tomto režimu navýšena,což znamená, že žadatel (příjemce) může za poslední 3 účetní období čerpat finanční prostředky v režimu de minimis v hodnotě až do
1mil. EUR.

Pořídit si tedy nový elektromobil a získat na jeho nákup finanční příspěvek z OP PIK je nyní na dosah. Výzva byla prodloužena a příjem žádostí probíhá až do 31. července 2020.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP