2/2023

EK k hodnocení strategie EU k přizpůsobení se změně klimatu

| autor: Hospodářská komora ČR0

EK k hodnocení strategie EU k přizpůsobení se změně klimatu

Cíl konzultace:

  • Strategie EU o přizpůsobení se změně klimatu přijatá v dubnu 2013 má za cíl zvýšit odolnost území EU zlepšením připravenosti a schopnosti všech vládních úrovní reagovat na dopady změny klimatu.
  • Strategie se zavázala k dosažení tří cílů:
    • podpora akcí členských států
    • opatření na ochranu proti klimatickým změnám na úrovni EU
    • lepší informovanost při rozhodování – prostřednictvím implementace osmi akcí:

Akce 1: Povzbuďte všechny členské státy, aby přijaly komplexní adaptační strategie

Action 1: Encourage all Member States to adopt comprehensive adaptation strategies

Akce 2: Poskytnout finanční prostředky LIFE na podporu budování kapacit a posílení adaptačních opatření v Evropě (2014-2020)

Action 2: Provide LIFE funding to support capacity building and step up adaptation action in Europe (2014-2020)

Akce 3: Zavést přizpůsobení v rámci paktu starostů (2013/2014)

Action 3: Introduce adaptation in the Covenant of Mayors framework (2013/2014)

Akce č. 4: Zvyšte mezery v znalostech

Action 4: Bridge the knowledge gap

Akce 5: Další rozvoj Climate-ADAPT jako „jednoho správního místa“ pro informace o přizpůsobení v Evropě

Action 5: Further develop Climate-ADAPT as the ‘one-stop shop’ for adaptation information in Europe

Akce 6: Usnadnění ochrany společné zemědělské politiky (SZP), politiky soudržnosti a společné rybářské politiky (SRP)

Action 6: Facilitate the climate-proofing of the Common Agricultural Policy (CAP), the Cohesion Policy and the Common Fisheries Policy (CFP)

Akce 7: Zajištění pružnější infrastruktury

Action 7: Ensuring more resilient infrastructure

Akce 8: Podpora pojištění a dalších finančních produktů pro odolné investice a obchodní rozhodnutí

Action 8: Promote insurance and other financial products for resilient investment and business decisions

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Soubory:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP