1/2024

ECHA zveřejnila překlad manuálu „Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD“

| autor: MPO0

ECHA zveřejnila překlad manuálu „Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD“

Aktualizovaný manuál „Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD“ (verze 4.0) publikovaný v květnu 2017 byl přeložen do 23 jazyků členských zemí EU a je nyní dostupný na webových stránkách ECHA.

Cílem manuálu/příručky je pomoci registrantům při přípravě registrace a dokumentací PPORD (výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy) podle nařízení REACH pomocí nástroje IUCLID. Příručka podává podrobné a praktické pokyny, jak vytvořit soubor údajů o látce, a popisuje oddíly nástroje IUCLID, které je potřeba vyplnit, aby registranti mohli připravit platnou dokumentaci, již lze předložit agentuře ECHA prostřednictvím aplikace REACH-IT.

Manuál/příručka předpokládá, že registrant má již nainstalovaný nástroj IUCLID a vlastní platný účet u agentury ECHA.

Aktualizace provedené ve 4. 0 verzi manuálu, příručky se týkají:

  • doplnění objasnění, jak popisovat použití meziproduktů registrovaných podle článků 17 a 18 (kapitola 9.6.4.6);
  • objasnění požadavků na předkládání CSR (zprávy o chemické bezpečnosti) a zdůvodnění neexistence CSR; další informace o modulu pro vytváření zpráv nástroje IUCLID (kapitola 9.9);
  • nové kapitoly o tom, jak vytvořit dokumentaci pro plné odstoupení pro členy společného předložení po sporu ohledně sdílení údajů (kapitola 10.2:);
  • objasnění požadavků na TCC (kontrolu technické úplnosti) v oddíle 1.4 Analytické informace (příloha II);
  • doplnění objasnění, jak postupovat při aktualizaci s cílem stát se hlavním účastníkem společného předložení (příloha IV);
  • dalších redakčních a jiných změn v provázanosti kapitol.

Další informace

Zdroj: ECHA webové stránky 

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ