2/2023

ECHA zveřejnila 4 aktualizované dokumenty Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti

| autor: MPO0

ECHA zveřejnila 4 aktualizované dokumenty Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické b

Základní Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti se skládají ze dvou hlavních částí:

 • stručných pokynů (část A až F) a
 • pomocných referenčních pokynů (kapitoly R. 2 až R. 20).

Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti mají za cíl pomoci průmyslovým společnostem při provádění posuzování chemické bezpečnosti a při přípravě zpráv o chemické bezpečnosti, jsou-li vyžadovány.

Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR) tvoří povinnou součást registrační dokumentace (pro látky, které nejsou meziprodukty, v množství > 10 t/r), součást žádosti o povolení nebo součást povinností pro následného uživatele.

ECHA uveřejněné aktualizované 4 dokumenty se vztahují k identifikaci chemických láteks persistentními, bioakumulativními a toxickými (PBTvlastnostmi a vlastnostmi vysoce perzistentními a vysoce bioakumulativními (vPvB) a týkají se:

tručných pokynů:

 • části C (verze 3.0) – hodnocení PBT/vPvB

Úplná revize zohledňuje provedenou aktualizaci referenčního pokynu R 11 (verze 3.0). Hlavní změny aktualizace tvoří:

 • aktualizace tabulky C4. 1 „Screening informací k persistenci, bioakumulaci a toxicitě (PBT)“;
 • aktualizace oddílu „Závěry o PBT nebo vPvB vlastnostech“;
 • aktualizace vzájemného odkazování a spojení s revidovanými kapitolami referenčního pokynu R.11.

referenčních pokynů:

 • R.11 (verze 3.0) – hodnocení PBT/vPvB

Revize tohoto dokumentu byla nezbytná v oddílech, které se vztahují k přístupu vědeckého hodnocení, protože zohledňuje současný vědecký a technický vývoj v této oblasti, včetně přijatých nebo revidovaných OECD metodik (TGs).

Hlavní změny aktualizace tvoří:

 • aktualizace oddílu R.11.4.1.1 „Hodnocení perzistence“ a další související pododdíl a graf;
 • aktualizace oddílu R.11.4.1.2 „Hodnocení bioakumulace“ a další související pododdíl a graf;
 • aktualizace oddílu R.11.4.1.4 „Závěry o PBT nebo vPvB vlastnostech“;
 • aktualizace oddílu R.11.4.2.2 „Hodnocení látek obsahujících více složek, nečistot a nebo aditiv“;
 • aktualizace přílohy R.11 – 3 „Hodnocení PBT vlastností UVCB ropných látek“;
 • aktualizace vzájemného odkazování a spojení s revidovanými kapitolami referenčních pokynů R.7b a R.7c. 
 • R 7b (verze 4.0) – specifické pokyny ke sledované vlastnosti

Částečná revize referenčního dokumentu zohledňující problematiku spojenou s revizí referenčního dokumentu R 11 (verze 3.0) ve věci PBT/vPvB vlastností;

Hlavní změny aktualizace tvoří:

 • aktualizace oddílu R.7.9.3.1 o informačních zdrojích o degradačních/ biodegradačních údajích;
 • aktualizace oddílu R.7.9.4.1 o hodnocení degradačních/biodegradačních údajů;
 • aktualizace oddílu R.7.9.5.2 o odvození vhodnosti údajů pro hodnocení  degrability/biodegradability;
 • aktualizace vzájemného odkazování a spojení s revidovanými kapitolami referenčního pokynu R.11.
 • R 7c (verze 3.0) – specifické pokyny ke sledované vlastnosti

Částečná revize referenčního dokumentu zohledňující problematiku spojenou s revizí referenčního dokumentu R 11 (verze 3.0) ve věci PBT/vPvB vlastností;

 • aktualizace oddílů R.7.10.1 – R.7.10.8 o bioakumulaci ve vodním prostředí;
 • aktualizace oddílu R.7.10.8 – R.7.10.14 o bioakumulaci v půdě;
 • aktualizace oddílu R.7.10.15 o toxikokinetických údajích savců při hodnocení bioakumulace;
 • aktualizace vzájemného odkazování a spojení s revidovanými kapitolami referenčního pokynu R.11.

Revidované dokumenty byly zveřejněny pouze v anglickém jazyce.

Další informace:

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

OECD TGs – OECD Technical Guidances/Metodiky OECD

UVCB – substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials/látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál

Zdroj: ECHA webové stránky

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP